Forskere: Klimaforandringer og dårligt havmiljø er de største trusler mod fiskeriet

Selv hvis der indføres et trawlforbud i Østersøen og Bælthavet, vil fisk, bunddyr og planter dø på grund af det ildsvind, som de stigende havtemperaturer forårsager, skriver Jørgen Dalskov og Marie Storr-Paulsen.

En genopretning af havmiljøet i Østersøen vil tage mange år, så det ser ikke ud til, at tidligere tiders fiskeri efter torsk kan genoptages inden for en kort årrække, skriver Jørgen Dalskov og Marie Storr-Paulsen.
En genopretning af havmiljøet i Østersøen vil tage mange år, så det ser ikke ud til, at tidligere tiders fiskeri efter torsk kan genoptages inden for en kort årrække, skriver Jørgen Dalskov og Marie Storr-Paulsen.Foto: Signe Goldmann/Ritzau Scanpix

Torsk fra Østersøen har historisk set udgjort en meget betydende del af økonomien for det danske fiskeri i området.

Temadebat

Hvordan ser fremtiden ud for fiskeriet i Østersøen og Bælthavet?

I den seneste finanslov er aftaleparterne blevet enige om at etablere en trawlfri zone i Bælthavet (Lillebælt, Storebælt og Langelandsbælt), som skal "bidrage til at skabe et bedre havmiljø, blandt andet ved fremme af skånsomme fiskerier, at forbedre gyde- og opvækstforhold for torsken, som vil have bedre muligheder for at finde ly i uforstyrrede og intakte bundhabitater, samt styrke lystfiskeriet og lystfiskerturismen i området ved torskens tilbagevenden".

Aftaleparterne i finansloven vil desuden etablere en ophugningsordning for fiskere i Østersøen, efter at EU’s fiskeriministre i oktober besluttede at reducere torskekvoterne med 88 procent. Fiskeriminister Rasmus Prehn (S) har af samme årsag varslet, at der er en handlingsplan for fremtidens fiskeri i Østersøen på vej. 

I en kommende temadebat sætter Altinget Fødevarer derfor fokus på fiskeriet i de berørte områder, når vi spørger aktører, forskere og politikere:

  • Hvilke konsekvenser vil indsatserne have for fiskeriet?
  • Hvordan bør ophugningsordningen se ud?
  • Hvor vigtigt er det, at der bliver taget hensyn til fiskebestandenes vilkår?
  • Hvordan ser fremtiden ud for fiskerierhvervet i Danmark?

Om temadebatter:

Altingets temadebatter deltager en række aktører, som skriver debatindlæg om aktuelle emner.

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes holdning, og indlæg i Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].

Men torsk i den østlige Østersø er et eksempel på, hvordan overlevelsen er faldet dramatisk i de senere år – blandt andet på grund af dårlige miljøforhold, herunder iltsvind som følge af eutrofiering, det vil sige udledning af næringsstoffer, der direkte påvirker torskens metabolisme negativt og medfører et svigtende fødegrundlag af bunddyr.

Altinget logoFødevarer
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget fødevarer kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00