DTU til regeringen: Sæt klare mål for, hvad universiteterne skal levere på innovationsområdet

DEBAT: Hvis innovationsaktiviterne i Danmark skal op i et højere gear, skal staten understøtte, at innovationsområdet på universiteterne bliver lige så prestigefyldt som forskning og undervisning, skriver Marianne Thellersen fra DTU.

Af Marianne Thellersen
Koncerndirektør for Innovation og Entrepreneurskab, DTU

Hvordan bliver vi i Danmark bedre til at gøre forskning på universiteterne til innovation i erhvervslivet?

Det kræver et tættere samarbejde mellem virksomhederne og videninstitutionerne.

Det er én af hovedkonklusionerne fra det internationale panel, der i 2019 evaluerede det danske innovationssystem.   

Panelet peger på, at Danmark mangler en samlet strategisk tilgang til forskningsbaseret innovation.

Særligt iværksættere og små og mellemstore virksomheder får ikke gavn af forskningen.

Både universiteter og virksomheder er dygtige inden for hvert deres område, men når det kommer til at overføre den nyeste viden fra forskningslaboratorierne til produktionshallerne, så kniber det.

Målrettet samarbejde
På DTU byder vi diskussionen om fremtidens arbejdspladser og udviklingen af nye teknologier til mennesker hjertelig velkommen. Vi arbejder målrettet på at løse morgendagens udfordringer i tætte partnerskaber med virksomheder, organisationer og myndigheder.

Sidste år havde vi 1.400 samarbejdsaftaler med offentlige og private virksomheder, og knap 100 startups så dagens lys fra det innovative miljø på universitetet.

Vi har gennem mange år oparbejdet langvarige partnerskaber med de største danske virksomheder. Og vi indgår i en lang række programmer målrettet samarbejde med små og mellemstore virksomheder.

Et eksempel er inden for det digitale område. Her er fire universiteter (CBS, DTU, ITU og KU) gået sammen om at etablere en digital innovationshub.

Et centralt element i initiativet er et digitalt laboratorium, der er et åbent rum for udforskning og udvikling af digitale teknologier og forretningsmodeller for studerende, forskere, virksomheder og offentlige institutioner.

I laboratoriet kan virksomheder blandt andet arbejde med Virtual Reality, IoT og Embedded-teknologier og få rådgivning om digitale teknologier, deltage i workshops med videre.

Men aktiviteterne kan komme op i et endnu højere gear, hvis staten målrettet allokerer midler til innovationsområdet på universiteterne og understøtter, at innovationsområdet bliver lige så prestigefyldt som forskning og undervisning.

Lav en målsætning for innovation
Derfor opfordrer vi regeringen til i en kommende målsætning for innovation at formulere klare mål for, hvad universiteterne skal levere på innovationsområdet.

Det kan være i form af konkrete krav i rammekontrakterne med universiteterne. Virkemidlerne bør være allokering af specifikke midler til innovation, som ministeriet gør i forhold til undervisning på universiteterne.

Et andet væsentligt virkemiddel er tiltag, der i endnu højere grad fremmer, at der er prestige i at arbejde med innovation på universitetet. Som forsker og som studerende.

Skal Danmark have mere innovation fra universiteterne, behøver vi stærkere rammebetingelser for at fremme innovationsindsatsen.

Universiteternes forretningsmodel er at geare vores basisfinansiering, ellers rækker pengene ikke. Det er der et system for, når det handler om uddannelse og forskning.

Men hvor er midlerne til at geare vores innovations- og entreprenørskabsaktiviteter?

Forrige artikel AAU: Ansættelse af akademikere i erhvervslivet vil give mere innovation AAU: Ansættelse af akademikere i erhvervslivet vil give mere innovation Næste artikel Dansk Erhverv til politikerne: Øg fradraget for forskningsinvesteringer Dansk Erhverv til politikerne: Øg fradraget for forskningsinvesteringer