KU: Innovationsindsatsen skal fokusere mere på kommercialisering

DEBAT: Danmark bedriver fremragende forskning. Men vi skal have mere fokus på forskningsdrevet innovation, der kan kommercialiseres, skriver Kirsten Busch Nielsen fra KU’s Forsknings- og Innovationsråd.

Af Kirsten Busch Nielsen
Dekan, professor og formand, Københavns Universitets Forsknings- og Innovationsråd

Lad os slå det fast:

Innovation er afgørende for udviklingen af det danske samfund.

Innovation gør virksomheder konkurrencedygtige, forbedrer velfærdsydelserne i den offentlige sektor og hjælper os med den bæredygtige omstilling.

Derfor er det kun godt, at et internationalt ekspertpanel har evalueret det danske innovationsøkosystem.

Panelet konkluderede, at Danmark er førende i Europa.

Det er et fremragende udgangspunkt, når meget tyder på, at vi kan gøre det endnu bedre.

Det er oplagt, at Danmark mangler en sammenhængende innovationsstrategi, hvor de politiske krav og forventninger præsenteres, og arbejdsdelingen mellem de forskellige aktører i innovationsøkosystemet præciseres.

Ikke kun grønt fokus
Innovation skal tilbage på den politiske dagsorden, og i den sammenhæng er det helt fint og forståeligt, at den grønne omstilling får mere vægt og fylde.

Men anbefalingerne fra det internationale ekspertpanel er mere end grønne. De favner hele det danske innovationslandskab og -økosystem.

En af anbefalingerne handler om at tænke bidrag fra de private fonde ind i den danske innovationsindsats. Det giver god mening.

Fondene udgør en enestående mulighed i dansk forskning, og i disse år øger mange af dem deres samlede bevillingssum, samtidig med at de udvider uddelingsområdet til også at omfatte forskning med højt innovationspotentiale.

Uden en samlet plan, som tager højde for fondenes indsats, er der en fare for, at de fornemme fondsmuligheder ender i løsrevne initiativer og virkemidler, der tager kræfterne fra hinanden.

Fokus på kommercialiseringsindsatsen
Vi bedriver fremragende forskning i Danmark. Men vi skal have endnu mere fokus på forskningsdrevet innovation, der kan kommercialiseres.

Tech trans-kontorerne gør en stor indsats, men skåltalerne om kommercialisering står ikke mål med de ressourcer, der samlet set bruges på området.

Ser vi til andre innovationsførende lande, har de lagt anderledes ambitiøse planer for kommercialiseringsindsatsen. Meget tyder på, at vores nuværende indsats er for beskeden og for afhængig af regionernes og universiteternes økonomiske dagsform og formåen.

Man bruger af og til begrebet ”the third stream” til at beskrive den interaktion, som universiteter ud over forskning og uddannelse har med det øvrige samfund.

I Danmark er der i særlig grad behov for at styrke den økonomi, der er til rådighed for universiteternes samspil med erhvervslivet.

Og så er der brug for kreative løsninger for at hjælpe den lille, nystartede virksomhed, der netop er spundet ud af et universitet.

Det virker til, at Danmark er duks i klassen, når det handler om en stram tolkning af EU-reglerne på det område. Måske skulle vi overveje en mere pragmatisk tilgang.

Nye virksomheder udspringer af KU
Sidste år gennemførte vi på Københavns Universitet en undersøgelse, der viste, at KU’s forskere og studerende i perioden 2001-2016 etablerede 4.637 nye virksomheder. Det er næsten 300 virksomheder i årligt gennemsnit.

Der er selvsagt stor forskel på disse virksomheder, både i forskningshøjde og i erhvervssigte. Men en vigtig pointe er, at mange nye virksomheder skabes af studerende eller nyuddannede.

Så innovation og kommercialisering på et universitet handler både om forskningsbaseret innovation og om de studerendes entreprenørskab. Det giver god mening at sammentænke de to områder i endnu højere grad.

Målet må være, at de studerende ikke blot modtager fremragende forskningsbaseret undervisning, men også møder den forskningsbaserede innovation. Og til gengæld kan de studerendes drive og energi måske udfordre vaner og praksis.

Tak til det internationale evalueringspanel. Det er mere end oplagt at indlede årtiet med en ny, ambitiøs og fælles dansk innovationsplan.

Forrige artikel Rektor: Vi ser mange flere studerende med psykiske problemer Rektor: Vi ser mange flere studerende med psykiske problemer Næste artikel UCL: Vi skal gøre op med tanken om at være færdiguddannet UCL: Vi skal gøre op med tanken om at være færdiguddannet
Nyt nationalt forskningsakademi for hjertekarsygdomme ser dagens lys

Nyt nationalt forskningsakademi for hjertekarsygdomme ser dagens lys

AKADEMI: En af Danmarks store forskningsfonde giver over 100 millioner til et nyt akademi, der skal styrke forskningen i hjertekarsygdomme. Ikke fordi der mangler forskning, men fordi, der stadig er store udfordringer med hjertekarsygdomme, siger chef for sundhedsvidenskabelig forskning i Novo Nordisk Fonden.