Erhvervsakademi: Det vælter med ubrugelig viden

DEBAT: Der har aldrig været så meget ubrugelig viden til rådighed i samfundet som i dag. Hvis det ikke skal føre til handlingslammelse, skal de studerende kunne vurdere, hvad de store mængder viden kan bruges til, skriver Christian Mathiasen, rektor på Erhvervsakademi Aarhus.

Af Christian Mathiasen 
Rektor, Erhvervsakademi Aarhus

”Indsigt giver udsyn – Kun handling giver forvandling” er mejslet ned i gulvet ved indgangen til Erhvervsakademi Aarhus. Sætningen understreger, at de studerende ikke kun skal have viden, men de skal også have handlingskompetencer.

De skal kunne omsætte deres viden, så den giver værdi for de virksomheder, hvor de skal have deres fremtidige ansættelse.

Der har aldrig været så meget viden til rådighed i samfundet som i dag, og der har aldrig været så meget ubrugelig viden. Det er derfor vigtigt, at de studerende har kompetencer til at vurdere de enkelte kilder til viden, og at de kritisk kan vurdere soliditeten af den viden, som de får præsenteret på nettet, i bøger og i fagtidsskrifter.

Men det er lige så vigtigt, at de studerende får kompetencer til at vurdere, hvad de store mængder af viden kan anvendes til. Hvordan får vi værdi ud af al den viden, som eksisterer?

Handlingskompetencer eller handlingslammelse
Den første del af sætningen i overskriften ”Indsigt giver udsyn” peger hen på erhvervsakademiernes første vigtige opgave: at give de studerende viden og indsigt, således at de får større udsyn og kan se væsentligt flere muligheder.

Den anden del af sætningen ”Kun handling giver forvandling” peger på den anden vigtige opgave: De studerende skal være i stand til at vælge kvalificeret blandt de mange muligheder, som de står over for i en given situation. De studerende skal kunne kvalificere deres beslutningsgrundlag og konsekvenserne af deres valg. 

Har de studerende ikke disse handlingskompetencer, kan den megen viden let føre til handlingslammelse. Og så skaber den megen viden nok oplyste studerende, men ikke meget værdi.

For de studerende er en videregående uddannelse en dannelsesrejse. Indholdet af dannelsesrejsen er forskellig fra uddannelse til uddannelse, og dannelse er meget andet end et klassisk eller moderne filosofikum.

Forrige artikel Debat: Opgør med armslængdeprincip gør universiteter til politisk kastebold Debat: Opgør med armslængdeprincip gør universiteter til politisk kastebold Næste artikel DI: Giv os eliteuniversitetet tilbage DI: Giv os eliteuniversitetet tilbage
Rigsrevisionen kritiserer Niels Bohr-byggeriet

Rigsrevisionen kritiserer Niels Bohr-byggeriet

KRITIK: Manglende afklaring af brugernes krav og ændringer i planen, der ikke blevet skrevet kontrakter for, er de centrale punkter i en kritisk rapport om KU's Niels Bohr-bygning, der er blevet mere end dobbelt så dyrt som forventet og mere end fire år forsinket.