IT-universitetet: IT-dannelse er mere end digitale færdigheder

DEBAT: Man er ikke digitalt dannet, bare fordi man kan betjene en computer. Alle er berørt af den teknologiske udvikling, og derfor bør det have en central plads i filosofikum 2.0, skriver Jens Chr. Godskesen, prorektor på IT-Universitetet.

Af Jens Chr. Godskesen 
Prorektor, IT-Universitetet i København

Siden efteråret har en gruppe studerende fra IT-Universitetet turneret rundt til gymnasier i Hovedstadsområdet for at undervise i digital dannelse.

For nylig var de på besøg hos 2.t på Rysensteen Gymnasium. Her fik eleverne, som mange nok vil kalde ’digitalt indfødte’, et chok, da de for eksempel fik at vide, at det sociale medie Snapchat har evig licens til at bruge de fotos, de udveksler med vennerne i fortrolighed, præcis som virksomheden ønsker.

At kunne betjene en computer eller smartphone er altså ikke lig med at være digitalt dannet. Og eksemplet illustrerer, at en grundlæggende forståelse for informationsteknologi er essentiel for at kunne begå sig i dag. Det gælder i samfundet generelt, men i særdeleshed også i de akademiske discipliner, som alle er berørt af den teknologiske udvikling i en eller anden grad.

IT-forståelse skal med
Bliver Søren Pinds (V) idé om et moderne filosofikum på de videregående uddannelser en realitet, bør it-forståelse derfor være en central del af pensum.

It-forståelse handler om meget mere end blot at opføre sig etisk forsvarligt på nettet og kunne passe på sine personlige data. I fremtidens mere og mere digitaliserede samfund vil det være afgørende at have en grundlæggende forståelse for, hvad computere kan og ikke kan.

Hvordan håndterer vi de store mængder af informationer, vi dagligt udsættes for? Kan vi have tillid til den software, vi benytter? Hvordan ved vi, hvad der er fakta, når mere og mere information automatisk generes af algoritmer? Hvem skal vi tro på, når nogle truer med, at robotter overtager samfundet, mens andre mener, de er en velsignelse, fordi de kan klare mange trivielle arbejdsrutiner?

Disse og mange andre er komplekse problemstillinger, som selv eksperterne er uenige om. Men uden en basal forståelse af teknologien er det umuligt at forstå problemerne og forholde sig til dem.

Informationsteknologi er i dag en lige så fundamental færdighed som dansk og matematik. Det betyder ikke, at vi alle skal have kendskab til informationsteknologi på et højt niveau. Men det er nødvendigt, at fremtidens generationer har en betydelig bedre fornemmelse for konstruktion og design af digitale løsninger, end de har i dag.

Det er vigtigt med kendskab til, hvad man kan skabe med informationsteknologien, herunder kendskab til programmering, behandling af data og digitale processer.

Fagfolk vil drage nytte af det
Et moderne filosofikum med elementer af konstruktion og design af it vil naturligt sikre, at kandidater med alle fagligheder lettere kan se sig selv bidrage til den digitale udvikling. Man kunne eksempelvis forestille sig, at en humanist med speciale i etik og med programmeringserfaring vil være attraktiv på jobmarkedet, fordi forbrugernes tillid til softwareprodukter bliver et afgørende konkurrenceparameter i fremtiden.

Tilsvarende vil en sygeplejerske med en god forståelse for digitale processer bedre kunne bidrage til den organisatoriske implementering af Sundhedsplatformen, som Region Hovedstaden er i fuld gang med. 

Et filosofikum anno 2017 bør gøre unge mennesker på tværs af uddannelsesretninger i stand til at være medskabere og ikke kun forbrugere af informationsteknologi.

På den måde kan vi sikre, at alle fagligheder bidrager til en bedre digital udvikling af vores samfund – til gavn for os allesammen.

Forrige artikel Erhvervsakademi: Danmark går glip af milliarder fra betalende studerende Erhvervsakademi: Danmark går glip af milliarder fra betalende studerende Næste artikel Professionshøjskoler: En del af dannelsen begynder i børnehaven Professionshøjskoler: En del af dannelsen begynder i børnehaven