Debat

Kalundborg Kommune: SU-reform må ikke bremse grundlag for vækst udenfor universitetsbyerne

En SU-reform, der skærer ned i engelsksprogede uddannelser og begrænser internationale studerende i at få SU, risikerer at få negative konsekvenser. De internationale studerende er nemlig afgørende for de lokale virksomheder, skriver Martin Damm og Jan Lysgaard Thomsen.

Hvis studiepladserne på engelsksprogede uddannelser begrænses, vil det eksempelvis betyde færre nyuddannede udenlandske ingenører, som udgør en del af rekrutteringsgrundlaget for lokale virksomheder, skriver Martin Damm (V) og Jan Lysgaard Thomsen.
Hvis studiepladserne på engelsksprogede uddannelser begrænses, vil det eksempelvis betyde færre nyuddannede udenlandske ingenører, som udgør en del af rekrutteringsgrundlaget for lokale virksomheder, skriver Martin Damm (V) og Jan Lysgaard Thomsen.Foto: Mathias Bojesen/Ritzau Scanpix
Jan Lysgaard Thomsen
Martin Damm
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

For en lang række virksomheder i Vestsjælland er adgangen til relevante og specialiserede kompetencer - herunder ingeniører, som kan sikre drift og udvikling - af afgørende betydning for mulighederne for at kunne fastholde aktiviteter i området.

Derfor har det for os været af stor betydning for dette arbejde, at der i 2017 blev etableret en engelsksproget diplomingeniøruddannelse i Kalundborg inden for bioteknologi på Professionshøjskolen Absalon.

En uddannelse, som har evnet at tiltrække både danske og internationale studerende på et niveau, som skaber et godt grundlag for færdiguddannede ingeniører til vore virksomheder.

SU-reform risikerer at få negative effekter

Vi frygter, at de igangværende drøftelser mellem regeringen og SU-forligskredsen om en reformering af SU-systemet munder ud i en begrænsning på antallet af studiepladser på engelsksprogede uddannelser, eller at man begrænser studerende fra andre EU-lande i at få SU.

De internationale studerende er afgørende i forhold til at få tilført ingeniørkompetencer til vort område, som jo huser en række højt specialiserede virksomheder

Martin Damm (V) og Jan Lysgaard Thomsen
Hhv. borgmester og kommunaldirektør, Kalundborg Kommune

Det vil have en væsentlig negativ effekt på den internationale søgning og dermed den samlede søgning til uddannelser som eksempelvis biotekingeniør i Kalundborg.

Dette vil i første omgang betyde væsentligt færre nyuddannede ingeniører til vort område, Vestsjælland, hvor udenlandske ingeniører, med et frisk eksamensbevis i hånden udgør en del af rekrutteringsgrundlaget.

Dette er særligt vigtigt i et område, som ikke mindst på grund af den generelle mangel på ingeniører, har haft vanskeligt ved at tiltrække færdiguddannede fra de andre ingeniør-uddannelsesbyer.

Det kan samtidigt udfordre Professionshøjskolen Absalons mulighed for at drive uddannelse i Kalundborg, da antallet af studerende er afgørende for, om det økonomisk er muligt at finansiere uddannelser uden for de store, traditionelle universitetsbyer.

Internationale studerende er afgørende

Selv om der gøres en ihærdig indsats for også at tiltrække danske studerende, som udgør knap 60 procent af de studerende, så kan denne indsats ikke alene dække behovet for ingeniører.

De internationale studerende er afgørende i forhold til at få tilført ingeniørkompetencer til vort område, som jo huser en række højt specialiserede virksomheder, der sammen spiller en væsentlig rolle i Danmarks konkurrencesituation på den internationale scene.

Vor erfaring med de hidtidige internationale studerende via studiejob, praktik samt projektarbejde har været yderst positivt, og her har de internationale studerende indgået og bidraget på lige fod med deres danske medstuderende.

Samtidig oplever virksomhederne, at de udenlandske studerende bidrager med et vigtigt internationalt perspektiv til uddannelsen og virksomhederne.

Vi skal holde fast i den positive udvikling

Vi har med glæde konstateret, at på det første hold af nyuddannede fra januar i år har flertallet takket ja til ansættelse i en af vore virksomheder i Kalundborg og omegn. De øvrige har valgt at tage en kandidatuddannelse på et universitet i Danmark.

Vi har forhåbning om, at flere af disse vil vende tilbage. En forhåbning, som ikke mindst er blevet styrket af det nyskabte forsknings- og innovationshus Helix Lab, som er under etablering i Kalundborg, hvor kandidatstuderende kan gennemføre kandidatprojekter i samarbejde med industrien.

Denne positive udvikling bør vi holde fast i. Og adgang til studier og SU på lige fod med de danske studerende, er en vigtig brik i denne udvikling.

Dette debatindlæg er skrevet i forståelse med et bredt udsnit af virksomheder og uddannelses- og forskningsinstitutioner i Kalundborg Kommune.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00