Lektor: Karrierevakuum må ikke afløse de korte ansættelser

DEBAT: Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd kommer med løsningsforslag til at løse de karrieremæssige problemer, der er på universiteterne. Olav W. Bertelsen peger i dette debatindlæg på de faldgruber, han ser i DFiR's løsningsmodeller.

Olav W. Bertelsen
Lektor og fællestillidsmand, Aarhus Universitet, formand for universitetslærerne, Dansk Magisterforening 

For mange unge forskere er karrieren et forhindringsløb med bind for øjnene.

Fastansættelse på universitetet fremstår fatamorgana-agtigt som eneste pejlemærke, mens virkeligheden ofte er et kludetæppe af for korte postdocansættelser, der i grelle tilfælde afveksles med ren undervisning på timebasis eller helt perspektivløs ansættelse som AC TAP for efter nogle år at terminere brat.

Øg kendskab til erhvervslivsjob
DFiR (Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd) peger på, at manglen på vejledning rammer postdocs, uanset om karrieremålet er erhvervslivet eller universitetet.

Flere steder arbejdes med mentorforløb, karrierewebsider, kurser og så videre. Det meste er tilbud, og det sikres ikke, at den enkelte postdocs arbejdsopgaver bidrager til karrieren.

En skærpet og formaliseret vejlednings- og karriereafklaringsforpligtigelse må derfor suppleres med en institutionel forpligtelse i forhold til de postdocansattes arbejdsopgaver. Begge dele kunne med fordel skrives ind i stillingstrukturen.

DFiR mener, at der er et stort arbejdsmarked for forskeruddannede uden for universiteterne. Uanset om der er tale om forskning eller avanceret udvikling, er det afgørende, at der er et arbejdsmarked – i hvert fald for nogle grupper.

Jeg er enig med DFiR i, at det særligt er en opgave for erhvervslivet at sikre, at mulighederne bliver øget og synliggjort, men der bør også etableres programmer, der kan øge det gensidige kendskab.

Lav åbne jobopslag
DFiR beskriver universiteterne som indavlede og kønsskæve og peger på, at universiteterne skal lave åbne internationale stillingsopslag og benytte tenure-track-ansættelser, hvor den ansatte overgår fra adjunkt til fastansat lektor, når de nødvendige kvalifikationer er opnået, inden for en seksårig ramme.

På min egen arbejdsplads, Datalogisk Institut, har vi haft stor glæde af at lave åbne opslag. Det har ført til en øget andel af kolleger, der har erfaringer andre steder fra.

Det er rigtigt fint for et institut, der er i vækst, hvor der er forholdsvis høj personaleomsætning blandt fastansatte VIP'er, og hvor der er international konkurrence om de kvalificerede ansøgere.

Bagsiden af medaljen er dog, at en stor del af udlændingene ret hurtigt søger videre, for eksempel til et professorat i hjemlandet. Det giver udfordringer i forhold til at holde uddannelser og så videre kørende.

Vi klarer os fint på datalogi, men på mindre forgyldte fag med forholdsmæssigt tungere uddannelsesandel er man afhængig af, at de folk, man rekrutterer, bidrager stabilt til uddannelserne. Det er derfor afgørende, at eventuelle tiltag er balancerede i forhold til universiteternes samlede opgave.

DFiR anbefaler, at den tidsbegrænsede stilling som professor MSO udfases. Stillingen er de facto en forlænget prøvetid, hvor folk bliver ældre inden professoratet.

Dertil kommer, at der er en overvægt af kvinder, der holdes hen som MSO, og dermed bidrager ordningen til de kønsulige karrieremuligheder.

Det er imidlertid afgørende, at afskaffelse af MSO kobles til lettere og tidligere overgang til varig professoransættelse, for eksempel gennem professoratforløb, hvor medarbejderen arbejder hen mod en international evaluering som professor.

DFiR taler om ”senior tenure-track”. Det er ordninger af denne type, der skal til, hvis afskaffelsen af MSO ikke skal føre til et nyt karrierevakuum.

Skab ikke usikkerhed om faste stillinger
Slutteligt anbefaler DFiR, at ministeriet evaluerer de forskellige eksterne finansieringsformer med henblik på at reducere antallet af postdocs, så for eksempel en større del af den eksternt finansierede forskning varetages af fastansatte forskere.

Det er positivt, men det er også afgørende, at en sådan reform ikke bidrager til øget usikkerhed om finansiering af de faste stillinger.

Vi har i de seneste år set, hvordan runder med afskedigelser af fastansatte videnskabelige medarbejdere har ført til massiv utilfredshed og mismod og til manglende tro på universiteternes faste stillinger.

Anbefalingerne fra DFiR tager fat på en af sektorens alvorligste udfordringer. Det er positivt, selvom der også er mangler og faldgruber.

Forrige artikel Forskere: Grønlands bæredygtige udvikling er i fare  Forskere: Grønlands bæredygtige udvikling er i fare Næste artikel DEA: Forlomme til unge forskere viser de ringe vilkår på universiteterne DEA: Forlomme til unge forskere viser de ringe vilkår på universiteterne
Altinget inviterer til årets politiske sommermøde

Altinget inviterer til årets politiske sommermøde

OM OS: Altinget lancerer nyt initiativ og inviterer til Altinget Sommermøde i juni. Det finder sted i Altingets Gård samt digitalt. Over tre dage samles politikere, virksomheder, foreninger og ikke mindst borgerne om den politiske samtale.