DF: Universiteter og erhvervsliv skal samarbejde om karriereoplsyning

DEBAT: Erhvervslivet efterspørger specialiseret og højt kvalificeret arbejdskraft. Men der mangler et koordinerende samarbejde imellem virksomheder og universiteter, som kan tydeliggøre mulighederne for karriere i det private erhvervsliv, skriver Jens Henrik Thulesen Dahl (DF).

Af Jens Henrik Thulesen Dahl (DF)
Uddannelses- og forskningsordfører

Danmarks talentmasse blandt dygtige kandidater er stor.

Desværre oplever både universiteterne og det private erhvervsliv udfordringer i forbindelse med rekruttering af vore højt kvalificerede kandidater.

Disse udfordringer omfatter på flere punkter en uhensigtsmæssig håndtering af situationen med ansættelser.

Dette bekræftes af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) som påpeger, at universiteterne i deres ansættelsespraksis har en tendens til at ansætte kandidater, uden stillingen overhovedet er slået op.

Alle ansøgere bør vurderes
De pågældende kandidater er ofte personer, som den enkelte institution kender i forvejen, og derfor er stillingen udelukkende forbeholdt den respektive kandidat.

Umiddelbart kan man ikke fortænke universiteterne i at ansætte disse kandidater, da der kan være særlige gunstige forhold forbundet med det. Det gælder både projektansættelser eller tidsbegrænsede forskerstillinger, der delvist og uformelt er skræddersyet til kandidaten, men også ved de begrænsede fastansatte stillinger.   

Alligevel er den fremgangsmåde problematisk. På den måde så udelukkes andre måske mere kvalificerede og dygtigere forskere, som ikke nødvendigvis har rundsave på albuerne eller kan profitere af deres måske mindre, begrænsede netværk.

Derfor bør man efterlyse en mere fair og mindre indspist praksis, hvor universiteterne i højere grad fokuserer på at følge en mere stringent og regelrettet ansættelsespolitik for at sikre, at alle ansøgere bliver bedømt på baggrund af deres kvalifikationer.

På den måde behandles alle ansøgninger på samme måde. Det skal være de mest kvalificerede og bedst egnede kandidater, som optages.

I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at Dansk Folkeparti ikke ønsker at udelukke dygtige udenlandske kandidater fra at søge de pågældende stillinger. De skal have samme mulighed som danske kandidater og behandles på lige fod med andre ansøgere.

Erhvervslivet mangler talenterne
Som tidligere beskrevet her på Altinget er der opstået en tendens med hård konkurrence om de eftertragtede, men få faste stillinger i universitetsverdenen.

Det har affødt en kultur med mange tidsbegrænsede ansættelser, og hvor mange studerende betragter en universitetskarriere som idealet. Mange talentfulde akademikere forsøger derfor at få foden indenfor i universitetsverdenen, selvom mulighederne er begrænsede.

Anderledes er situationen i erhvervslivet. Her har man ikke været gode nok til at trække på den akademiske talentmasse i rekrutteringsøjemed, hvilket kan virke lidt paradoksalt i en tid, hvor netop erhvervslivet ihærdigt har efterlyst specialiseret og højt kvalificeret arbejdskraft.

Der har bestemt i de senere år været målrettede kampagner og tiltag fra universiteterne og erhvervslivets side i bestræbelserne på at rekruttere særlige typer akademisk arbejdskraft. For eksempel i IT-branchen.

Erhvervsliv og universiteter skal koordinere indsats
Men umiddelbart kan disse initiativer synes at være spredte sporadiske fægtninger. Hverken universiteterne eller erhvervslivet kan alene oplyse om karrieremulighederne uden et tættere og mere langsigtet samarbejde.

Der mangler en mere systematisk indsats, hvor flere af erhvervslivets respektive aktører og uddannelsesinstitutionerne samarbejder. Begge parter er nødt til i fællesskab at koordinere indsatsen.

Samtidig er det nødvendigt, at erhvervslivet spiller en mere markant rolle og får tydeliggjort deres behov over for universiteternes kandidater og fremhævet de forskellige fordele, som de kan tilbyde potentielle medarbejdere.

På den måde kan opnås en bedre sammenhæng, som både uddannelsesinstitutionerne, erhvervslivet, men sandelig også samfundet ville kunne profitere af.

Forrige artikel DI: Jo, universiteterne skal gøre studerende klar til job i det private DI: Jo, universiteterne skal gøre studerende klar til job i det private Næste artikel ATV: Vi skal have en digitaliserings­minister ligesom i Sverige ATV: Vi skal have en digitaliserings­minister ligesom i Sverige