Afslutning på debat: Hvem skal oplyse om karriereveje i erhvervslivet?

OPSAMLING: I de seneste uger har Altinget sat fokus på karriereveje for forskere. Debatten bød blandt andet på uenighed om, hvorvidt det er universiteternes ansvar at oplyse studerende om karrieremuligheder i det private erhvervsliv. Læs debattens vigtigste indspark her.

I årets begyndelse fremlagde DFiR (Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd) en række anbefalinger til at rette op på ubalancer i forskeres karrierevalg.

Anbefalingerne handler blandt andet om, at universiteterne skal rekrutterer bredt, åbent og internationalt, at indføre attraktive tenure track-programmer, som garanterer forfremmelse, og at MSO-stillingerne skal udfases.

Desuden påpegede DFiR, at der skal sættes fokus på de karrieremuligheder, der findes i det private erhvervsliv.

Login