Ny SU-reform er på plads: Få det fulde overblik over aftalen

Regeringen er sammen med Liberal Alliance, Konservative og Dansk Folkeparti blevet enige om en ny SU-reform. Det betyder blandt andet, at det sjette SU-år bliver afskaffet, og at uddannelsesstøtten kun tildeles til normeret studietid. Altinget giver dig her et overblik over den nye aftale.  

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M) har landet en aftale om en ny SU-reform sammen med Liberal Alliance, Konservative og Dansk Folkeparti. Det sjette SU-år bliver fjernet, og så kan studerende med særlige behov se frem til et øget hensyn. 
Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M) har landet en aftale om en ny SU-reform sammen med Liberal Alliance, Konservative og Dansk Folkeparti. Det sjette SU-år bliver fjernet, og så kan studerende med særlige behov se frem til et øget hensyn. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix
Sebastian Vidkjær Stone

SU til normeret studietid, øget hensyn til studerende med særlige behov og et farvel til det sjette SU-år. 

Det er resultatet af mandagens aftale om en ny SU-reform, der nu er forhandlet på plads af SVM-regeringen, Liberal Alliance, Konservative og Dansk Folkeparti. 

Den nye SU-reform træder først i kraft for studerende, der starter på en videregående uddannelse i sommeren 2025. 

Regeringen måtte mandag konstatere, at man ikke kunne finde tilstrækkelig politisk fællesmængde i den eksisterende forligskreds på SU-området til sit forslag om en SU-reform for de videregående uddannelser.  

Derfor opsagde den det eksisterende forlig, som Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale, SF, Konservative og Liberal Alliance stod bag. Den nye aftale kan derfor først træde i kraft efter næste valg. 

Regeringen og uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M) er drejet om på hælen og har vendt sig mod højre i det politiske spektrum, hvor det er lykkes at finde fælles politisk fodslag om en ny SU-reform, som Altinget dykker ned i her. 

Du kan læse den fulde aftaletekst her

SU tildeles til normeret studietid

  • Reformens vel nok mest markante forslag er, at SU'en fremadrettet skal tildeles til normeret studietid for de studerende, der starter på deres videregående uddannelse senest to år efter adgangsgivende eksamen. I dag tildeles de studerende 12 SU-klip, der går ud over den normerede studietid.

Det sjette SU-år bliver afskaffet

  • Aftalepartierne foreslår at justere den maksimale SU-ramme fra 70 til 58 klip, der svarer til fem studieår. Dermed vil studerende, der bruger mere end fem studieår, blive berørt af den kommende justering. Det er eksempelvis studerende, som undervejs i deres studier skifter studie. 

Mulighederne for at optage slutlån bliver udvidet

  • Aftalepartierne foreslår at studerende gives mulighed for at optage slutlån i op til 24 måneder. Inden for rammerne af det nuværende forlig har de studerende mulighed for slutlån i 12 måneder. Slutlån kan optages af studerende, når de er løbet tør for SU-klip. Desuden ønsker man at ensrette reglerne for de studerende uanset, hvornår de er startet på en videregående uddannelse. 

Studerende, der har brug for særlig støtte, får tildelt 12 ekstra SU-klip

  • Man ønsker at tildele studerende, der modtager handicaptillæg eller enligt forsøgertillæg, 12 ekstra SU-klip. Med andre ord får de studerende med behov for særlig støtte lov til at beholde deres sjette SU-år. 

Læs også

Kravene til studieaktivitet bliver lempet for modtagere af SU-handicaptillæg

  • I forlængelse af det ovenstående forslag ønsker aftalepartierne at lempe på kravene til studieaktivitet for studerende, der modtager handicaptillæg. Det skal styrke forudsætningerne for den studerende bedre at planlægge sit studieforløb i samspil med uddannelsesinstitutionen. Under det nu opsagte forlig stilles der samme krav til studieaktivitet for studerende med handicaptillæg som til øvrige studerende. 

En række eksisterende regler fastholdes i det nye reformforslag

  • Man foreslår at fastholde en række elementer fra det gældende forlig. Det drejer sig blandt andet om muligheden for at søge om SU-tillægsklip ved eksempelvis sygdom. 
  • For studerende på en trindelt videregående uddannelse som eksempelvis medicinstudiet vil man fastholde muligheden for at få udvidet den maksimale SU-ramme. Det gælder uddannelser med et uddannelsesforløb på mere end 58 måneder, som ellers er den normerede studietid. 
  • Det skal fortsat være muligt at modtage tillæg som handicaptillæg eller forsøgertillæg, når man modtager slutlån. 

En ny SU-analyse skal udarbejdes

  • Ønsket er også at igangsætte en SU-analyse, der skal se på SU-systemet i forhold til særligt social mobilitet og internationale studerende. 

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Christina Egelund

Uddannelses- og forskningsminister (M), fhv. MF og gruppeformand (LA) 2015-19
studier i moderne litteratur (Sorbonne, Paris 2000-03)

0:000:00