Nyt dansk partnerskab vil skabe bæredygtige proteiner

BÆREDYGTIGHED: Virksomheder og forskningsinstitutioner er gået sammen i partnerskabet Dansk Protein Innovation. De vil målrette udviklingen og forskningen inden for dansk produktion af proteiner til foder, fødevarer og pharma.

Med en stigende befolkningstilvækst vil behovet for proteiner til dyr og mennesker kun stige. Derfor er der brug for mere forskning og innovation, og det skal gerne foregå i Danmark og i samarbejde med den danske fødevaresektor. Det mener formanden for Dansk Protein Innovation, Lars Hvidtfeldt, som desuden er repræsentant for Landbrug & Fødevarer:

"I Danmark kan vi producere protein bæredygtigt og med gevinst for miljøet og klimaet. Det vil også være en gevinst for samfundet, når vi får etableret en proteinproduktion i større skala i Danmark. Samtidig er der også et stort internationalt forretningspotentiale. Alt det vil vi nu forfølge, og vi er ambitiøse og overbeviste om, at vi når langt ved at samle kræfterne," siger Lars Hvidtfeldt.

Bæredygtige proteiner på regeringens ønskeseddel 
I oktober fremlagde miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen en plan for netop at skaffe bæredygtige proteiner. Det skete på foranledning af Det Nationale Bioøkonomipanel, der anbefaler erstatning af importerede proteiner med bæredygtige lokale initiativer.

Login