Meningokoksygdom 2016

De 37 anmeldte tilfælde af invasiv meningokoksygdom (MS) er det laveste registrerede antal, siden overvågningen begyndte i 1980.


Dette indhold er leveret automatisk via RSS uden ansvar for Altinget