AAU: Har rektor orienteret bestyrelsen om ansattes utilfredshed?

Der venter en større fyringsrunde i Aalborg. Fyringsvarsler vil blive sendt ud i uge 4-5. Men rektors og ledelsens egenrådighed og uklarheden om økonomien faktiske tilstand har de seneste måneder skabt stor frustration og utryghed hos de ansatte. I december forlød der et skræk-scenario med fyring af 15-20 fastlærere på hvert fakultet for at at […]


Dette indhold er leveret automatisk via RSS uden ansvar for Altinget