Debat

CenSec: Regeringens nye strategi er et håndslag med forsvarsindustrien

Den nye forsvarsindustrielle strategi sætter sammen med regeringens erhvervsfremmestrategi rammerne for samarbejdet mellem det politiske og forsvarsindustrielle niveau i Danmark, skriver administrerende direktør Klaus Bolving. 

For at være med helt fremme i den internationale konkurrence på forsvarsmarkederne må virksomhederne finde støtter i det forsvarsindustrielle økosystem, skriver Klaus Bolving.
For at være med helt fremme i den internationale konkurrence på forsvarsmarkederne må virksomhederne finde støtter i det forsvarsindustrielle økosystem, skriver Klaus Bolving.Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Klaus Bolving
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Den forsvarsindustrielle strategi repræsenterer et håndslag fra politikerne til forsvarsindustrien om et tæt samarbejde om fremtidens forsvar. Strategien viser, at der både er vilje til og rammer for at udvikle den danske forsvarsindustri til gavn for dansk vækst, danske arbejdspladser og dansk sikkerhed.

Derfor er strategien et godt og vigtigt dokument for at forankre samarbejdet mellem det politiske og forsvarsindustrielle niveau i Danmark.

Den ny strategi indeholder mange nye og spændende emner. Jeg vil fokusere mit indlæg på de tre emner, som jeg finder særligt spændende – nemlig små- og mellemstore virksomheder, grønt forsvar og innovations- og erhvervsfremmesystemet.

Realistiske klyngeforventninger

For en klyngeorganisation som Censec med mange små- og mellemstore virksomheder (SMV'er) er det glædeligt, at den ny strategi netop har fokus på “det innovationspotentiale”, der findes i SMV'erne og forskningsmiljøer. Regeringen skriver yderligere i sin strategi, at det gælder både den traditionelle forsvarsindustri og i det såkaldte spin-in segment af civile højteknologiske virksomheder, der “med civil teknologi potentielt kan forbedre traditionelle forsvarsindustrielle løsninger”.

Det er glædeligt, at der i strategien er stillet store, men også realistiske forventninger til klyngernes rolle i forhold til at hjælpe forsvarsindustriens SMV'er.

Klaus Bolving
Adm. direktør, CenSec

Vi ved, at SMV'er har brug for netværk og adgang til samarbejdspartnere i ind- og udland samt adgang til ny viden og teknologier for kunne udnytte og udvikle deres innovationspotentiale fuldt ud.

Innovation betyder, at man overfører ny teknologi eller viden til et produkt, en service eller en løsning, så denne bliver mere værd. Det vil sige, at når produktet, servicen eller løsningen bliver mere innovativ og værdifuld, styrker det virksomhedens konkurrencekraft, som medfører vækst og nye arbejdspladser.

For at være med helt fremme i den internationale konkurrence på forsvarsmarkederne må virksomhederne finde støtter i det forsvarsindustrielle økosystem. Her spiller klyngerne, og på forsvarsområdet Censec, en stor rolle, idet de 14 nationale klynger repræsenterer forskellige teknologier, som kan overføres til de forsvarsindustrielle virksomheder.

Derfor er det glædeligt, at der i strategien er stillet store, men også realistiske forventninger til klyngernes rolle i forhold til at hjælpe forsvarsindustriens SMV'er.

LÆS OGSÅ: Militæranalytiker: Regeringens nye strategi for forsvarsindustrien har to svage punkter

CSR-fokus kan blive et markedskrav

Strategiens grønne fokus forventes at blive en indbygget del af forsvarsindustriens fremtidige CSR-fokus, der også omhandler social ansvarlighed med blandt andet omsorg for og ansættelse af danske veteraner.

Mange virksomheder har allerede traditioner og politikker inden for områderne, men det forventes, at strategiens fokus på området vil motivere flere virksomheder til at udvise en endnu stærkere CSR-profil, hvilket på sigt også forventes at blive et markedskrav.

Der er allerede rigtigt mange dygtige danske SMV'er med særlige styrker og teknologier inden for de grønne og bæredygtige områder, men som typisk optræder uden for den egentlige forsvarsindustri. Flere af disse virksomheders teknologier, eksempelvis energiteknologi, vandteknologi og affaldshåndtering, forventes efterhånden at finde deres naturlige plads i forsvarsindustrien.

Vi håber derfor, at strategiens nye fokus på det grønne område vil stimulere efterspørgslen og innovationen inden for grønne teknologier og løsninger til forsvarsområdet.

De to strategier udgør tilsammen de vigtige rammer for samarbejdet mellem det politiske og forsvarsindustrielle niveau i Danmark.

Klaus Bolving
Adm. direktør, CenSec

Slip innovationskraften løs

Danmarks samlede innovations- og erhvervsfremmesystem blev reformeret af regeringen med “Strategien for Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023” udgivet af erhvervsminister Simon Kollerup (S) og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Erhvervsfremmestrategien skal tænkes som det grunddokument, der beskriver, hvordan det samlede erhvervsfremmesystem bliver bragt i spil til gavn for blandt andet forsvarsindustrien. Den forsvarsindustrielle strategi henviser netop til erhvervsfremmesystemet og særligt til de afgørende aktører i erhvervsfremmesystemet, herunder klynger, erhvervshuse, universiteter og Godkendte Teknologiske Service Institutter (GTSer).

Det skal hilses velkomment, og CenSec ser således den forsvarsindustrielle strategi som et komplementært dokument til erhvervsfremmestrategien. De to strategier udgør tilsammen de vigtige rammer for samarbejdet mellem det politiske og forsvarsindustrielle niveau i Danmark.

Den forsvarsindustrielle strategi udgør alt i alt et godt bidrag til en vedvarende og sammenhængende innovations- og erhvervsfremmeindsats inden for forsvarsområdet til gavn for dansk vækst, danske arbejdspladser og dansk sikkerhed. Den understreger, hvordan samarbejdet om fremtidens forsvar skal foregå mellem det politiske og det forsvarsindustrielle niveau i Danmark.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00