Debat

Dansk Erhverv: Ny forsvarsindustriel strategi skal være trædesten for SMV’er til forsvarsområdet

Forsvar og erhvervsliv skal sammen fremme SMV’er på forsvarsområdet og få styrket basen af danske SMV’er på området. Vi skal i fællesskab være nytænkende i udfoldelsen af den nye forsvarsindustrielle strategi, skriver Christoffer Greenfort og Frederik Bergenfelt Friis.

Det skal være et succeskriterie at forsvaret og erhvervslivet sammen får fremmet SMV’erne på forsvarsområdet, lyder det fra Dansk Erhverv. Her virksomheden Terma i Grenaa, der bl.a. producerede dele til F-35.
Det skal være et succeskriterie at forsvaret og erhvervslivet sammen får fremmet SMV’erne på forsvarsområdet, lyder det fra Dansk Erhverv. Her virksomheden Terma i Grenaa, der bl.a. producerede dele til F-35.Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Christoffer Greenfort
Frederik Bergenfelt Friis
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Regeringens nye strategi for dansk forsvarsindustri udstikker syv indsatsområder, der tilsammen indeholder flere vigtige og ambitiøse initiativer til markant at styrke offentlig-privat samarbejde og fremme det brede erhvervslivs løsninger og produkter på forsvarsområdet.

En inddragende og dynamisk forsvarsindustriel strategi var netop også centralt i de anbefalinger, som Dansk Erhverv offentligt fremlagde under strategiens udarbejdelse sammen med forsvarsforligskredsordførerne fra Venstre, Konservative og Radikale. Med den nye strategi er vi nået et stykke af vejen til en mere holistisk tilgang, da dokumentet på en række fronter indholdsmæssigt er en erkendelse af, at man skal vige væk fra tankegangen om forsvarsområdet som en lukket søjle. Det er en positiv udvikling.

For nylig blev Nordens største forsvarsarrangement, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses årlige Industridag, afholdt. Igen i år slog deltagerantallet rekord med næsten 400 deltagende virksomheder på tværs af forskellige brancher. Det er imponerende, og et vidnesbyrd om at også FMI så småt har haft held med at få den ellers traditionelt lukket forsvarssøjle åbnet mere op for den omkringliggende civile sektor.

Styrket i bredden og højden

En af årsagerne kan være FMI’s forstærkede indkøbspolitik, som skaber en mere åben og inkluderende tilgang til selve udbudsprocessen.

Vi ser gerne, at brugen af innovations-partnerskaber ved udbud øges med henblik på at danske virksomheder i højere grad udvikler produkter og løsninger for og sammen med det danske forsvar.

Christoffer Greenfort og Frederik Bergenfelt Friis
Hhv. chefkonsulent og politisk konsulent, Dansk Erhverv, Handel & Transport

Indkøbspolitikken skal højne fleksibiliteten omkring krav til prototyper og referencer samt styrke rammerne for prækvalificering af de mindre og mellemstore, men meget interessante, danske virksomheder, der ligger inde med innovative nye løsninger og produkter, og som ikke længere behøver stå i skyggen af store, etablerede forsvarsvirksomheder.

Det momentum skal udnyttes og den nye trædesten, der med strategipapiret er etableret, skal være afsættet for det arbejde. Det kræver dog, at vi holder skruen i vandet og indenfor den nærmeste fremtid får sat den ramme, hvorved vi bevæger os ned af indsatsområdernes forskellige spor. Ét af de centrale spor er den bebudede modernisering af Forsvarets anskaffelsespraksisser.

Vi mener, at udmøntningen af nye anskaffelsesprocesser bliver afgørende for at vi får styrket basen af danske SMV’er på forsvarsområdet – både i bredden og højden.

Forøg fleksibilitet via innovationspartnerskaber

Regeringen angiver i strategien en række elementer af anskaffelsesprocessen, der skal underlægges et fokuseret moderniseringsarbejde, herunder spørgsmålet om fleksibilitet, gennemsigtighed, og fokus på innovation via samarbejde med små og mellemstore virksomheder.

Her kan man fordel se nærmere på udbudsformen innovationspartnerskab. FMI opdaterer kvartalsvis en indkøbsplan, hvori den forventede type af udbud ved en given anskaffelse fremgår. Indkøbsplanen er et vigtigt og håndgribeligt redskab for virksomheder i forhold til planlægning. Af den seneste indkøbsplan fra 2021 fremgår det dog at ingen kommende udbud forventes at være af udbudsformen innovationspartnerskab.

Vi ser fra Dansk Erhvervs side gerne, at brugen af innovationspartnerskaber ved udbud øges, med henblik på at danske virksomheder i højere grad udvikler produkter og løsninger for og sammen med det danske forsvar.

Gør op med vanetænkning

Fleksibilitet i udbudsprocesser skaber innovation og virkelyst. Det er vejen frem for det danske forsvarserhverv, hvor vores opgave her og nu, er at være aktive og konstruktive med konkrete cases, som FMI kan have med, når fremtidige udbud skal forfattes.

Regeringen har med indsatsområderne søsat adaptive pejlemærker for det moderne forsvarserhverv. De skal på flere måder bidrage til at gøre op med vanetænkning – ikke mindst ved anskaffelsesprocesser.

Når man om en årrække evaluerer det strategiske arbejde for det danske forsvarserhverv skal et succeskriterie være at forsvaret og erhvervslivet sammen har fået fremmet SMV’erne på forsvarsområdet. Såvel eksisterende SMV’er i forsvarserhvervet som nye fra spin-in segmentet, der traditionelt ikke har været på forsvarsområdet. Og derfor skal forsvaret og erhvervslivet i fællesskab være handlekraftige og nytænkende, også når det kommer til strategiens konkrete udfoldelse.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00