Administrations- og økonomichef til CONCITO

Kan du sikre stabile og driftssikre rammer for CONCITOs administration og økonomistyring? Motiveres du af at understøtte organisationen og levere professionelt med øje for DNA og værdier? Så er du den, vi søger til vores nyoprettede stilling som administrations- og økonomichef i CONCITO.


Som Danmarks grønne tænketank arbejder vi i CONCITO sammen om at bringe klimaviden i spil over for beslutningstagere i alle dele af samfundet. Vi er en uformel arbejdsplads fyldt med engagerede og nysgerrige medarbejdere, der brænder for at gøre en forskel.

CONCITO har i de seneste år gennemgået en udvikling, der har betydet betydelig vækst i både omsætning og medarbejderstab. Organisationen og den administrative kapacitet er styrket igennem en række udviklingsindsatser, der har været drevet fra CONCITOs ledelse. Det gælder også udvikling af økonomistyring, forretningsgange m.v., der er sket med assistance af en ekstern økonomileverandør. 

Sekretariatsunderstøttelsen af CONCITO er nu professionaliseret og overgår naturligt til drift, og derfor vil organiseringen heraf blive omlagt i løbet af 2024. Det indebærer blandt andet ansættelse af en ny administrations- og økonomichef, etablering af et sekretariats- og økonomiteam og insourcing af økonomifunktionen.

CONCITO er en del af kontorfællesskabet Læderstræde 20 Aps, der består af en række organisationer, der arbejder med forskellige dele af bæredygtig udvikling. Vi har et forpligtende fællesskab og arbejder blandt andet sammen om, at huset gennem events og dialog bliver et omdrejningspunkt om dialogen om den grønne omstilling. Du får ansvar for den administrative og driftsmæssige understøttelse af huset.  

Som administrations- og økonomichef bliver du chef for CONCITOs sekretariats- og økonomiteam, hvor du også selv vil tage aktiv del i hverdagens opgaveløsning. I regi af Læderstræde 20 Aps bliver du chef for et lille team, der står for driften af det samlede kontorfællesskab.

Vi leder efter en ny chefkollega, der kan sikre en professionel drift og understøttelse af organisation, ledelse og bestyrelse m.v. i tæt samarbejde med ledelsen. Det er vigtigt, at du har et stærkt blik for CONCITOs DNA og værdier, så arbejdsgangene tilrettelægges med udgangspunkt heri.

Du skal være opsøgende og kunne sætte dine kompetencer i spil og nå resultater sammen med organisationens chefer og medarbejdere i dialog og samarbejde.

Dine ansvarsområder:

 • HR, organisationsunderstøttelse og administration, herunder blandt andet rekruttering/onboarding, kompetenceudvikling, årsplanproces, arbejdsmiljø, IT/cybersikkerhed, understøttelse af ledelse og bestyrelse m.v.

 • Økonomi, herunder blandt andet budgetlægning, opfølgning, rapportering, understøttelse af økonomistyring i projekter, medlemsfakturering, bogholderi m.v.

 • Organisatorisk og administrativ understøttelse af udviklingen af CONCITO som organisation – for eksempel med en stadig styrket international fokus

 • Personaleledelse af sekretariats- og økonomiteam i CONCITO bestående af to akademiske sekretariatsmedarbejdere, en kontoruddannet og en regnskabsmedarbejder/bogholder (deltid). Herudover vil du selv stå i spidsen for at rekruttere en økonomimedarbejder til teamet efter sommerferien

 • For kontorfællesskabet Læderstræde 20 Aps ansvar for driftsunderstøttelse, kontrakter med eksterne leverandører, mødestruktur, hjemmeside/nyhedsbrev, budgetlægning og opfølgning, regnskabsaflæggelse m.v.

 • I Læderstræde 20 Aps personaleansvar for et driftsteam med en driftsansvarlig, piccoline m/k samt køkkenmedhjælper.    

Din ideelle profil:

 • Du har en relevant videregående uddannelse med mindst 6-8 års erfaring

 • Du har erfaring med og er dygtig til styring, administration og drift og kommer måske fra et job med lignende opgaver, hvor du også selv har været en del af opgaveløsningen

 • Du er en dygtig og empatisk personaleleder med et par års ledelseserfaring, så du kan sikre retning, fokus og trivsel hos medarbejderne og være drivkraft for et godt arbejdsklima i teamet og på tværs i CONCITO

 • Du har arbejdet med HR, organisations- og ledelsesunderstøttelse i en årrække

 • Du har indblik i, hvordan man skaber de rette rammer for den økonomiske styring og drift gerne i en privat organisation / forening

 • Du har et stærkt organisatorisk blik og kan tilrettelægge processer, politikker og praksisser, så de tager udgangspunkt i og understøtter organisationens DNA   

 • Du er god til at kommunikere skriftligt og mundtligt på både dansk og engelsk

 • Du er struktureret, selvstændig og proaktiv

 • Du er positiv, konstruktiv og empatisk i dit samarbejde både internt og eksternt.

Du kan forvente:

 • Et spændende og alsidigt job i en grøn tænketank med ambitioner på både egne og klimaets vegne

 • Et job, hvor du bliver en del af en organisation i stadig udvikling

 • Stor indflydelse på planlægning af opgaver og din egen arbejdsdag

 • Støtte fra og sparring med engagerede kolleger

 • Et uformelt arbejdsmiljø med god stemning, nærvær og fokus på trivsel.

Praktisk information  

Du refererer til CONCITOs direktør, Christian Ibsen.

Stillingen er en fuldtidsstilling 37 timer om ugen. Arbejdstiden er som udgangspunkt fleksibel og aftales nærmere.

Ansøgningsfristen er tirsdag den 14. maj 2024. Ansøgningen sendes til [email protected]. Skriv "Administrations- og økonomichef" i emnefeltet. Stillingen kan også søges via knappen “Søg dette job” her på siden.

Der afholdes første runde samtaler den 27. og 28. maj 2024 og anden runde samtaler den 4. juni 2024 med henblik på tiltrædelse 1. august 2024.

Spørgsmål til stillingen kan stilles til sekretariatschef Inge Nilsson tlf. 2334 5021 eller [email protected]

Om CONCITO

CONCITO er Danmarks grønne tænketank. Vores formål er at medvirke til en mindre udledning af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. CONCITO betyder ”jeg sætter i bevægelse” på latin, og det er, hvad vi ønsker at gøre på klimaområdet. Vi er et af Danmarks største grønne netværk med godt 130 virksomheder, forskere, organisationer og personer som medlemmer. Vi mener, at de klimapolitiske målsætninger kun kan nås gennem et nyt partnerskab mellem politikere, erhvervsliv og borgere – stat, marked og civilsamfund. Derfor er alle sektorer repræsenteret i tænketanken. Vi mener, at klimaproblemerne skal løses internationalt, men at Danmark og Norden bør gå foran.


Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00