Administrerende direktør til Rådet for Sikker Trafik

Rådet for Sikker Trafik arbejder for at øge trafiksikkerheden og styrke trygheden for alle, der færdes i trafikken. Alle skal – uanset om de er til fods, på cykel, i bil eller andet – kunne bevæge sig sikkert i trafikken. Vores hovedfokus er adfærdsændrende kommunikation, kampagner, undervisning og rådgivning.


Om stillingen

Som direktør for Rådet for Sikker Trafik kommer du til at stå i spidsen for en velfungerende organisation med kompetente, engagerede og dygtige medarbejdere. Du træder ind i et job, der giver mulighed for at få indflydelse på samfundsudviklingen i form af et mere trafiksikkerhedsmæssigt og trygt samfund.

Som vores nye direktør vil du bl.a. få ansvaret for:

  • at realisere og udvikle Rådets overordnede strategi gennem en effektiv og visionær implementering, løbende opfølgning og værdiskabende samarbejde med Forretningsudvalget og det samlede Råd.

  • at repræsentere Rådet i relevante sammenhænge og fora.

  • at forestå Rådets politiske opgavevaretagelse og vedligeholde Rådets gode relationer til ministerier, styrelser, politi, kommuner, skoler, organisationer og virksomheder samt samarbejdspartnere i øvrigt.

  • det overordnede bevillingsarbejde samt til stadighed at arbejde for at sikre Rådet den nødvendige eksterne finansiering af Rådets mange aktiviteter.

  • at sikre den fortsatte udvikling af den nuværende organisationskultur med beslutningsdygtige medarbejdere og en ledelsesstil, der bygger på tillid og samarbejde.

Derudover skal du som direktør videreføre og udvikle Rådet gennem en værdibaseret og empatisk ledelsesstil, der sikrer, at Rådet fortsat er en attraktiv og inspirerende arbejdsplads, der er i stand til at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere.

Kampagner er en helt central del af Rådets arbejde, og du skal være med til at videreføre de stærke og kreative dimensioner i Rådets virke. Rådets kampagner høster stor anerkendelse og priser i ind- og udland.

Dine kompetencer og erfaringer

Vi forventer, at du har erfaring med ledelse, bestyrelsesbetjening, governance og økonomistyring.

Da du skal være et væsentligt ansigt udadtil, er det vigtigt, at du har tæft for at italesætte trafiksikkerhedsmæssige emner og sikre en god ekstern formidling til blandt andet interessenter og samarbejdspartnere. Du skal besidde stærke kommunikative kompetencer, og du skal være i stand til at formidle budskaber tydeligt, præcist og troværdigt i medierne.

Derudover ser vi gerne, at du:

  • har erfaring med politisk interessevaretagelse, kommunikation og god samfundsforståelse.

  • er dygtig til at skabe og udvikle relationer, og vi ser gerne, at du har erfaring med strategiske partnerskaber.

  • har høj integritet, evne til nytænkning og besidder et værdisæt, der matcher med Rådets.

  • har gode samarbejdsevner

  • har forståelse og respekt for den faglige viden i Rådets sekretariat og blandt Rådets medlemmer og samarbejdspartnere, og du skal evne at bringe denne viden i spil.

En vis rejseaktivitet må forventes, og gode engelskkundskaber er vigtige. Kendskab til bevillingsadministration vil være en fordel, men ikke et krav.

Om Rådet

Rådet for Sikker Trafik, er en privat organisation, der arbejder for at øge trafiksikkerheden og styrke trygheden for alle, der færdes i trafikken. Rådet omfatter bl.a. kampagner, undervisningsmaterialer og rådgivning og forebyggelse ved at påvirke viden, holdninger og adfærd. Medlemmer af Rådet er dels offentlige myndigheder, dels private organisationer. Rådet har i dag knapt 50 medlemmer.

Rådet beskæftiger i dag godt 30 medarbejdere. Rådets sekretariat ledes af en direktion på 2 personer, hvor vicedirektøren har ansvaret for projekter, forebyggelse og kampagner.

Rådet er primært finansieret af offentlige midler, der stammer fra finansloven. Derudover har Rådet indgået aftaler med private virksomheder og fonde om samarbejde og finansiering af projekter og aktiviteter.

Løn og ansættelsesvilkår

Der er tale om en åremålsansættelse, med mulighed for forlængelse i henhold til statens regler.

Løn og ansættelsesvilkår forhandles individuelt dog således at direktørens ansættelsesvilkår skal godkendes af Transportministeriet. Rådet betaler udover lønnen et pensionsbidrag.

Yderligere information

Er du interesseret i eller har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Rådets formand Michael Svane på telefon 4036 1348.

Du kan læse mere om Rådet for Sikker Trafik på sikkertrafik.dk.

Ansøgning og ansøgningsfrist

Send en motiveret ansøgning samt dit CV med referencer. Send din ansøgning til [email protected] og skriv ”Administrerende direktør” i emnefeltet. Stillingen søges via knappen “Søg dette job” her på siden.

Ansøgninger vil blive behandlet løbende. Ansøgningsfristen er senest fredag d. 14. juni 2024. Vi forventer at afholde første samtaler i uge 26 og anden samtaler i uge 27 2024.

Forventet tiltrædelse er d. 1. september 2024 eller snarest derefter.


Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00