Chef for Rehabiliteringsklinik

Har du lyst til at være klinikchef i en unik privat sundheds- og menneskerettighedsorganisation, der blandt andet behandler og rehabiliterer traumatiserede flygtninge og deres familier i Danmark? Og er du en erfaren leder med passion for at skabe optimale rammer for specialiserede patientforløb, medarbejdertrivsel, sund driftsøkonomi og spændende forskning?


Så kan DIGNITY tilbyde dig en spændende mulighed, idet vi har en ledig stilling som leder af vores Rehabiliteringsklinik (også kaldet klinikchef).

DIGNITY har siden 1982 arbejdet for en verden fri for tortur og vold. Vi er en menneskerettigheds- og udviklingsorganisation, som også driver en rehabiliteringsklinik. Vi forebygger tortur og vold, behandler traumatiserede ofre og dokumenterer alvorlige menneskeretskrænkelser, så de ansvarlige kan blive retsforfulgt.

DIGNITY’s Rehabiliteringsklinik arbejder med tværfaglig behandling, rehabilitering og forskning. Vi er godkendt af sundhedsstyrelsen til at behandle traumatiserede flygtninge og deres familier på regionsfunktions- og højt specialiseret niveau. Vi samarbejder med socialstyrelsen som VISO-leverandør med specialrådgivning og udredning omkring socialt udsatte børn og unge. I klinikken og dens forskningsenhed er vi ca. 20 medarbejdere. Vores behandling er som udgangspunkt tilrettelagt i et tæt tværfagligt samarbejde mellem psykologer, læger, fysioterapeuter og socialrådgivere. Vi har et sekretariat, der varetager en række af vores administrative opgaver samt en forskningsenhed, der samarbejder tæt med de øvrige rehabiliterings og indvandremedicinske klinikker i Danmark. Klinikken har to mellemledere, der begge refererer til klinikchefen. En souschef, hvis primære fokus er på det daglige patientarbejde, samt en forskningsleder, der er daglig leder af klinikkens forskningsenhed.

Om stillingen

Klinikken har i de senere år gennemgået flere vigtige organisatoriske forandringer, og vi har blandt andet haft stor og succesfuld fokus på professionel drift, et godt arbejdsmiljø, strategisk udvikling og løbende faglig udvikling af klinikkens medarbejdere. Der er derfor i dag skabt et godt og stabilt fundament for klinikken både økonomisk og fagligt.

Du vil som klinikchef lede klinikkens arbejde med ambulant behandling og rehabilitering samt forskning, udvikling og undervisning.

Du vil primært have fokus på:

 • fortsat stabil drift og højt faglig kvalitet i klinikkens patientbehandling.

 • strategisk ledelse og udvikling af klinikken mod nye fremtidige opgaver.

 • kontakt til eksterne samarbejdspartnere, både i forhold til drift og nytænkning.

 • personaleledelse af en del af klinikkens medarbejdere, samt klinikkens mellemledere.

 • økonomistyring understøttet af DIGNITYs økonomienhed.

 • et trygt og tillidsfuldt arbejdsmiljø - i samarbejde med klinikkens medarbejderstab og DIGNITYs arbejdsmiljøgruppe.

Du vil referere til DIGNITYs direktør og være en del af DIGNITY’s ledergruppe. Dermed vil du spille en vigtig rolle i DIGNITY’s samlede strategiske udvikling.

Du vil deltage i et fælles kompetenceudviklingsforløb for DIGNITYs ledergruppe, som startes op i foråret 2024, og forventes at strække sig over 1-2 år.

Kompetencer

Vi forventer, at du er en erfaren leder og har en relevant kandidatuddannelse kombineret med relevant lederuddannelse

Dine ledelsesmæssige kompetencer vil være centrale for succes i klinikchef-rollen. Det er derfor ikke et krav, at du har en faglig baggrund indenfor klinikkens behandlings-kompetencer, og det er vigtigt, at du kan lede andre fagligheder end din egen.

Vi lægger derudover vægt på, at du:

 • er erfaren driftsleder, som kan levere på komplekse målsætninger, styrke omkostningseffektivitet, skabe nye indtægtskilder mv.

 • er en engageret personaleleder med fokus på ledelse af en klinik i konstant forandring.

 • har erfaring med strategisk ledelse og udvikling af kliniske funktioner, ideelt set inden for traumerehabilitering.

 • kan lede klinikkens faglige kvalitetsudvikling, herunder strategisk planlægning af medarbejdernes kompetenceudvikling

 • er engageret i at skabe et tæt samspil mellem klinisk praksis, forskning og metodeudviklinger.

 • har indgående kendskab til sundhedssektorens forskellige aktører og samarbejdsflader og et stærk netværk.

 • har lyst til at udvikle din lederrolle, både selvstændigt og i fællesskab med DIGNITYs ledergruppe.

 • er dygtig til at formulere dig skriftligt på både dansk og engelsk, da DIGNITY er en tosproget organisation med mange forskellige samarbejdspartnere.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er placeret i DIGNITYs Rehabiliteringsafdeling med reference til DIGNITYs direktør.

Dit ansættelsessted er vores hovedadresse på Bryggervangen 55, 2100 Kbh. Ø. Du forventes at have folkeregisteradresse i Danmark.

Forventet tiltrædelse: den 1. april 2024 eller hurtigst muligt derefter.

Din arbejdstid er 37 timer ugentligt. Du ansættes uden øvre arbejdstid.

Ansættelsen sker på baggrund af relevant overenskomst og med udgangspunkt i Rammeaftale for kontraktsansættelse af chefer i staten (lønramme 37). Der er mulighed for at søge kvalifikationstillæg afhængig af erfaring og kompetencer.

Yderligere information

Yderligere information vedrørende stillingen kan fås ved henvendelse til vores direktør, Rasmus Grue Christensen, på tlf. 3126 4106/mail: [email protected].

Ansøgning med CV, eksamensbevis og eventuelle andre relevante dokumenter indsendes via linket senest den 6. marts kl. 12:00.

Vi forventer at afholde samtalerunde den 11. marts 2024, og anden samtalerunde den 18. marts 2024. Går du videre til anden runde, forventes du også at forberede en opgave inden samtalen.

Du kan læse om DIGNITYs behandling af dine personoplysninger i vores privatlivspolitik, som du finder her.

DIGNITY er en international menneskerettigheds- og udviklingsorganisation, der siden 1982 har arbejdet for en verden fri for tortur og vold. Vi forebygger tortur og vold, behandler traumatiserede ofre og dokumenterer alvorlige menneskeretskrænkelser, så de ansvarlige kan blive retsforfulgt. Du kan læse mere om vores organisation og arbejde på www.dignity.dk. DIGNITY betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge stillingen uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder.


Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00