Dekan til Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet - Aalborg Universitet

Er du en visionær og handlekraftig leder, og kan du begå dig på et stort internationalt universitet? Vil du være en del af et universitet med ambitioner, der rækker langt udenfor murene og ind i kernen af de mest presserende globale og lokale brændpunkter? Kan du sætte retning og holde fokus med fødderne plantet solidt blandt de humanistiske og samfundsvidenskabelige fagligheder? Så er det måske dig vi leder efter.


Aalborg Universitet (AAU) søger en ny dekan for Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet (SSH). AAU er et kreativt og samarbejdende universitet, der har stort fokus på uddannelse og forskning med blik for, at fremtidens forskning skal være kollektiv. SSH har fokus på de store samfundsmæssige udfordringer, offentlige serviceydelser og innovation, vækst og arbejdspladser samt de kulturelle og samfundsmæssige dynamikker. Herigennem er fakultetet med til at skabe forudsætningerne for, at samfundet er i stand til at navigere og træffe beslutninger. Fakultetets særkende er grundforskning og anvendt forskning af høj international kvalitet inden for samfundsvidenskab og humaniora såvel som det forskningsfaglige krydsfelt imellem de to faglige områder.

Opgaven
Som dekan for SSH varetager du ledelsen af fakultetet og skal repræsentere fakultetet indadtil over for de øvrige enheder på Aalborg Universitet og udadtil over for samarbejdspartnere og samfundet i øvrigt. Du får det overordnede ansvar for personaleledelsen af fakultetets videnskabelige medarbejdere samt for fakultetets forskning og undervisning. Som dekan skal du være garant for, at SSH er en god, samarbejdende og velfungerende arbejdsplads for medarbejdere og et godt studiemiljø for studerende og løbende sikre sammenhæng og kvalitetsudvikling mellem fakultetets forskning og uddannelse.

Dekanen varetager ligeledes mange forskellige udadvendte funktioner, der bl.a. vedrører kommunikation med medierne, samarbejde med andre universiteter, organisationer og erhvervslivet. Du bliver derfor en vigtig figur i videreudviklingen af fakultetet som en åben og dynamisk organisation, der inviterer til dialog og debat med det omkringliggende samfund, på tværs af og i samarbejde med resten af Aalborg Universitet.

Som dekan skal du kunne håndtere et stort reformtryk og sikre en grundig implementering i hele organisationen. Du skal udvikle og effektivisere processer og procedurer og sikre et strømlinet organisatorisk setup, der får det maksimale udbytte ud af fakultetets ressourcer med øje for, at det nye SSH skal fungere som ét sammenhængende fakultet med én gennemgående fælles målsætning. 

Personen
Den nye dekan skal være i stand til, på et strategisk grundlag, at sætte retning for fakultetet med professionalisme og en tydelig indsigt i akademia. Du skal være visionær og ambitiøs på universitetets vegne med en naturlig evne til at omsætte strategi til konkrete handlinger. Du skal være inddragende og diplomatisk i beslutningsprocesser og kunne skabe følgeskab gennem en tydelig rammesætning og en opfølgende tilgang til hele processen.

Du skal have stærke formidlingsevner og modet til at stille dig op på ølkassen – også i svære situationer. Som dekan skal du med autoritet og integritet kunne mægle mellem de forskellige ledelsesniveauer i organisationen med en udtalt respekt for ledelseskæden. Du skal være eksponent for en synlig, respektfuld og involverende ledelsespraksis, som giver rum og plads til andre, hvor kritiske synspunkter og inddragelse anses for positive og opbyggelige fænomener.

Som ansøger til stillingen skal du være en anerkendt forsker og have erfaring med og indsigt i uddannelse, ledelse og et universitets samspil med det omgivende samfund og være kvalificeret til en universitetsstilling på minimum lektorniveau eller tilsvarende.

Herudover lægges der vægt på, at du er i besiddelse af følgende kompetencer og personlige egenskaber:

  • Har et godt kendskab til de humanistiske og samfundsvidenskabelige fagligheder.

  • Er velbevandret i universitetsverden og kan begå sig på et stort internationalt universitet.

  • Har erfaring med at søge fondsmidler og kan give sparring herpå til fakultetets forskere.

  • Har politisk tæft, internationalt udsyn og forståelse for universitetets samspil med omverdenen, herunder særligt erhvervslivet.

  • Kan etablere og fastholde et velfungerende og systematisk samarbejde i fakultetets ledelse med Akademisk Råd, studenterpanel, samarbejdsudvalg m.v. og er åben for at modtage råd og rådgivning fra mange sider.

  • Er diplomatisk, imødekommende og rummer såvel en kollegial attitude som en tydelig ledelsespraksis i funktionen som fakultetets øverste leder.

  • Har blik for helheder og med dette afsæt kan finde balancerne i forskellige synspunkter, positioner og potentielle beslutninger.

  • Kan sikre en god og samarbejdende holdånd på fakultetet. 

Ansøgning
Du kan læse mere om stillingen og Aalborg Universitet i stillings- og kompetenceprofilen her

Ansøgningsfrist: Søndag den 31. marts 2024.
Stillingen søges via knappen “Søg dette job” her på siden.

For yderligere information, kontakt gerne Per Michael Johansen, Rektor ved Aalborg Universitet, på tlf. 2778 7302 eller Chris E. Petersen, adm. direktør i MUUSMANN, på tlf. 8171 7516.

Tiltrædelse: 1. august 2024


Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00