Enhedsleder til DMI’s meteorologiske betjening af Grønland og Arktisk

Er du proaktiv, tillidsvækkende og en dygtig leder som både kan sikre daglig drift med høj faglighed og personaleudvikling? Kan du samarbejde med lederkollegaer og medarbejdere om løsningen af DMI’s myndighedsopgaver og lede udviklingen af DMI’s operative services for Grønland og myndigheder og samarbejdspartnere i Arktis – så læs videre her.Dit nye job

DMI’s operationelle afdeling, Vejr og Varsler, løfter opgaven med at understøtte den civile og militære flyvning, udsende vejrudsigter og varsler for farligt vejr i Danmark, på Færøerne og i Grønland samt understøtte forsvarets og den civile flyvning med specialiserede produkter.

Lige nu har vi en ledig stilling som enhedsleder i vores enhed, Arktisk Vejr og Istjeneste.

Enheden består af 7 faste medarbejdere, heraf er 3 medarbejdere dedikeret Istjenesten, mens de øvrige medarbejdere både kan varetage meteorologiske operative opgaver og understøtte Istjenesten. Enhedens medarbejdere er meget kompetente og vant til at agere selvstændigt, da der er tale om en døgnservice, hvor der ofte må træffes beslutninger med kort varsel. Medarbejderne har et tæt samarbejde med samarbejdspartnere og interessenter i Grønland og Arktis.

Enheden opererer 24/7 fra DMI’s vejrtjeneste i Nuuk og fra DMI’s hovedsæde i København. De primære leverancer omfatter udarbejdelse af vejrudsigter og varsling af farligt vejr til det grønlandske samfund, udarbejdelse af iskort for grønlandske farvande samt understøtte den civile flyvning og forsvarets aktiviteter i og omkring Grønland, herunder særligt Arktisk Kommando.

Som enhedsleder i Arktisk Vejr og Istjeneste får du en vigtig funktion som DMI’s repræsentant i Arktis, hvorfra du selvstændigt skal lede arbejdet med at sikre DMI’s positionering i Arktis, hvilket omfatter en fortsat udvikling af vejrtjenesten i Nuuk og samarbejdet med interessenter og samarbejdspartnere om udvikling af DMI’s services til gavn for det grønlandske samfund og myndigheder, forsvaret og den grønlandske luftfart. Et væsentligt element er også udviklingen af Istjenestens services, hvor du vil spille en aktiv rolle i dialogen med en række etablerede internationale samarbejdspartnere fra bl.a. USA og Canada.

DMI har sit hovedsæde i København, men afdelingen Vejr og Varsler er desuden lokaliseret i Karup, Skrydstrup og Nuuk. Du vil som leder på DMI indgå i det kontinuerlige tværgående samarbejde om løbende at forbedre vores vejrmodeller, it-systemer, digitalisering og evne til at kommunikere og formidle vores viden. Derfor er det meget vigtigt, at du er samarbejdsorienteret, nysgerrig på hele DMI’s portefølje og initiativrig ift. at prioritere de opgaver som understøtter DMI’s myndighedsrolle og strategi.

Du vil referere til afdelingschefen for Vejr og Varsler, og indgå i en ledelsesgruppe som består af fire enhedsledere samt en beredskabschef. Der er ca. 90 ansatte i afdelingen, hvoraf de fleste er vagtgående meteorologer.

Som daglig leder får du ansvar for følgende

 • Lede enheden med fokus på den daglige 24/7 drift, økonomi, resultatskabelse og udvikling.

 • Lede og udvikle DMI’s operative services i Grønland og Arktisk i tæt dialog med myndigheder, brugere og samarbejdspartnere.

 • Udvise god personaleledelse med blik for prioritering af opgaver samt udvikling og motivation for den enkelte medarbejder.

 • Indgå i samarbejde med afdelingens ledelsesgruppe med fokus på koordinering og ledelsessparring samt afdelingens strategiske udvikling.

 • Indgå aktivt i DMI’s samlede ledelse og bidrage til drift og udvikling af DMI. Du skal derfor kunne tænke helhedsorienteret og strategisk samt have en projektorienteret tilgang til opgaveløsningen, der understøtter tværgående samarbejde i organisationen.

 • Indgå som stedfortrædende beredskabschef i DMI’s ordning herfor.

Din profil 

Du har sandsynligvis en længerevarende uddannelse med erfaring i ledelse af 24/7 drift fra enten private eller offentlige virksomheder. For at få succes i stillingen kræver det, at du er en motiverende personaleleder, der med en ”hands on” tilgang formår at levere gode resultater sammen med andre.

Derudover forventer vi, at du:

 • har erfaring med personaleledelse

 • forstår vigtigheden af at lede nedad, til siden og opad for at sikre sammenhold i enheden for at styrke både kulturen såvel som opgaveløsningen

 • kan koordinere synkronisering af planlægning og løsning af opgaver og projekter på tværs af organisationen

 • kan arbejde analytisk, selvstændigt og er initiativrig

 • forstår strategiske og politiske processer, og agerer herefter med gode samarbejdsevner med mange forskellige interessenter

 • har erfaring med at balancere mellem stabilitet og fornyelse i enheden for at denne fortsat er relevant i sine leverancer fx med digitalisering og nye processer

 • er brugerorienteret og er sikker i din kommunikation både mundtligt og skriftligt på dansk og engelsk

 • er ansvarsbevidst og har flair for at skabe relationer, da samarbejde på tværs af hele DMI er en forudsætning for at opnå gode resultater

Derudover er det en fordel, hvis du:

 • har erfaring med distanceledelse samt ledelse af operative serviceorganisationer

 • har erfaring med 24/7 drift

 • har naturvidenskabelig baggrundsviden, herunder viden om vejret, hav og is

 • har kendskab til Grønland og det grønlandske samfund. 

Om DMI

DMI er rigsfællesskabet vejrmyndighed, regeringens klimavidenskabelige rådgiver samt myndighed for civil oceanografi og data om vejr, klima og hav. DMI har ca. 370 medarbejdere, der primært arbejder på Østerbro i København, men også på flyvestationerne Karup samt Skrydstrup og ved Arktisk Kommando i Nuuk.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst i staten. Stillingen er indplaceret på niveau som chefkonsulent med personaleledelse. Der kan forhandles individuelt løntillæg afhængig af dine kvalifikationer. Ansættelsesområdet er Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet med tilhørende institutioner. Tiltrædelse er den 1. maj 2024.

Dit tjenestested bliver som udgangspunkt DMI’s hovedsæde på Østerbro i København (Sankt Kjelds Plads 11), der kombineres med hyppig tilstedeværelse på vejrtjenesten i Nuuk. Nogen rejseaktivitet må påregnes som følge af tilstedeværelsen i Nuuk samt internationale møder i diverse samarbejdsfora.

Da du som led i din dagligdag vil skulle håndtere klassificerede informationer, er det en forudsætning for ansættelsen, at du forud for din tiltrædelse kan sikkerhedsgodkendes og at denne godkendelse opretholdes gennem hele din ansættelse.

Supplerende oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingschef Gunnar van der Leeden på tlf. 2683 9518 eller mail [email protected].

Ansøgning 

Send os din ansøgning med CV, eksamensbeviser og evt. andre relevante bilag senest den 3. marts 2024. Vi forventer, at afholde 1. samtaler den 6. og 7. marts og 2. samtale den 12. og 13. marts. Samtalerne finder sted i København og DMI dækker evt. rimelige rejseomkostninger.

For at søge stillingen skal du klikke på linket ”Søg dette job” her på siden, og følge instruktionerne.

Danmarks Meteorologiske Institut, der er en institution under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, udfører prognose- og varslingstjeneste samt kontinuerlig overvågning af vejr, klima og hav, dels for at sikre menneskeliv og materielle værdier, dels for at skabe økonomisk grundlag for økonomisk og miljømæssig planlægning af samfundet. Endvidere udføres forskning og udvikling inden for DMI's fagområder. DMI er en spændende arbejdsplads med fagligt kompetente medarbejdere med vidt forskellige uddannelser. Der findes ikke en arbejdsplads magen til i Danmark.

Vil du vide mere om, hvorfor det er noget helt særligt at være en del af DMI, så klik ind på DMI.dk og læs "om DMI". 


Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00