Erhvervshus Fyn søger konsulent

Erfaren og engageret konsulent med interesse for strategisk samarbejde, projektledelse og politiske processer til Byregion Fyn Sekretariatet.


Har du strategisk blik for at arbejde i spændingsfeltet mellem politik, administration, drift og udvikling? Trives du med høj intensitet og en stor grad af ansvar, og kan du begå dig i et felt med mange aktører og interesser? Vil du være en del af en organisation, hvor vi har fokus på at skabe resultater og er medspiller i at løfte de fælles fynske politiske ambitioner og bidrage til udviklingen af såvel Fyns - som vores fælles samfunds fremtid?

Så er det sandsynligvis dig, vi leder efter.

Om Byregion Fyn

Byregion Fyn er et politisk, strategisk udviklingssamarbejde mellem de fynske kommuner, der har fokus på, at fynske vækst- og udviklingsindsatser skal skabe de rette rammevilkår for den fremtidige fynske vækst og omstilling. De fynske kommuner har høje fælles ambitioner, og vi arbejder målrettet med at skabe resultater og bidrage til at sikre, at Fyn og øerne også i fremtiden er en landsdel med vækst og udvikling – hvor fokus på bæredygtig vækst, attraktivitet, gode job- og uddannelsesmuligheder, fællesskab, tryghed samt muligheden for at forene storby med naturskøn idyl skaber rammerne om det gode liv.

Om stillingen

Du bliver en del af et mindre sekretariat, der arbejder i tæt samarbejde med fagligt dygtige og inspirerende kollegaer både internt i organisationen og eksternt i de fynske kommuner samt og blandt samarbejdspartnere.

Byregion Fyn Sekretariatets vigtigste rolle er at understøtte og udvikle samarbejdet mellem kommunerne og varetage de fynske kommuners interesser. Det gør vi blandt andet gennem en stærk og professionel sekretariatsbetjening af Borgmesterform Fyn og Kommunaldirektørforum Fyn, ved at arbejde struktureret med fælles politisk interessevaretagelse og ved at planlægge møder mellem de fynsk valgte folketingsmedlemmer og de fynske borgmestre. Herudover løfter sekretariatet en bred portefølje af opgaver som at planlægge og facilitere faglige netværk og konkrete samarbejdsprojekter indenfor forskellige fælles strategiske fokusområder eksempelvis infrastruktur, bosætning og den grønne omstilling.

 • Du får et selvstændigt og alsidigt job, hvor du sammen med dine kollegaer får en nøglerolle i arbejdet med at sikre fremdrift i og forankring af samarbejdet mellem de fynske kommuner.

 • Du kommer til at arbejde i et spændende krydsfelt mellem politik, administration, drift og udvikling.

 • Du vil indgå i arbejdet på tværs af sekretariatets opgaver, hvor et af dine primære ansvarsområder bliver at facilitere tværkommunal udvikling, videndeling, samarbejde og projektledelse indenfor de fælles fynske strategisk prioriterede områder ikke mindst indenfor klima- og bæredygtighedsområdet, hvor en stærk fælles ambition – FYN2030 - manifesterer den grønne omstilling som et vigtigt fokusområde i det fælles fynske samarbejde.

Om dig

 • Du har dine skriftlige og mundtlige færdigheder på plads.

 • Du kan fungere på alle niveauer og kan skabe relationer med meget forskellige interessenter.

 • Du forstår at tilrettelægge din adfærd og kommunikation i forhold til den målgruppe, som du står overfor og bruger her din professionelle evne til at iagttage, reflektere og handle.

 • Du lykkes, fordi, du er tillidsskabende og agerer ordentligt over for dem, du er i kontakt med samtidig med, at du er selvstændig, beslutningsdygtig og kan handle inden for det mandat, du har med dig.

 • Du kan finde løsninger indenfor de givne rammer, men tør også udfordre rammen. Som holdspiller på et mindre hold, har du også evnerne til at indgå i forskellige opgaver og i forskellige roller.

 • Du har sandsynligvis en kandidatuddannelse inden for bredden af de samfundsvidenskabeligeuddannelser.

 • Du er en velfunderet generalist med politisk tæft og stærke projektlederkompetencer og erfaring.

 • Du har muligvis erfaring med politisk betjening, politikudvikling og interessevaretagelse.

At være med til at udvikle fremtidens Fyn kræver tværfaglighed, innovation og stærk projektledelse og modet til at begive sig ud i opgaver, hvor svaret ikke er kendt på forhånd. Vi forventer derfor, at du er udviklingsorienteret, opsøgende og nysgering på viden og trends indenfor de områder, vi arbejder med og at du kan omsætte det til konkrete handlinger.

Og ikke mindst, så ved du at gode kollegaer er det bedste ved en arbejdsplads, at store faglige sejre er det bedste drivmiddel og at der - trods mange opgaver og deadlines – også skal være plads til fælles grin, som du også gerne selv bidrager til.

Vi tilbyder

 • Et alsidigt og udviklende job i gode fysiske rammer.

 • Du bliver en del af et lille effektivt sekretariat med tre medarbejdere, der indgår i en større dynamisk organisation med åbne, ambitiøse og allianceskabende kolleger, hvor vi trækker på hinandens kompetencer, er nysgerrige overfor hinandens ideer og hvor vi interesserer os for hinanden både på et fagligt og mellemmenneskeligt niveau.

 • Stærk kollegial sparring og et fællesskab, der er kendetegnet ved gensidig respekt og et fælles ønske om hele tiden at gøre Fyn til et endnu bedre sted.

Byregion Fyn er en del af Erhvervshus Fyn, der arbejder strategisk med fynsk erhvervsfremme gennem en bred portefølje af indsatser.

Bliv en del af Erhvervshus Fyn – en attraktiv arbejdsplads

Måske har du hørt om Erhvervshus Fyn som arbejdsplads, der har fokus på faglighed, samarbejde og medarbejdere, der brænder for deres arbejde.

Med vidste du også, at vi i Erhvervshus Fyn arbejder målrettet med at være- og skabe en attraktiv arbejdsplads med stor rummelighed og ansvarlighed, hvor vi har en høj grad af tillid til hinanden og er optagede af, at vi har en god balance mellem arbejde og fritid. Det der driver os er at sikre fynsk sammenhængskraft med det mål at skabe vækst og arbejdspladser i de fynske virksomheder og skabe en landsdel, der er skøn at bo i og mindst lige så skøn at besøge.

Vi er en organisation, der hver dag øver os i at være mere modige og eksperimenterende. Vi har stærke samarbejdsrelationer og alliancer med vores omverden. Vi er en organisation i rivende udvikling på jagt efter at skabe det Fyn – og Danmark skal leve af i fremtiden. Og nu mangler vi dig.

Du kan læse mere om Byregion Fyn og Erhvervshus Fyn her - www.EHFYN.dk.

Ansøg

Uanset din baggrund, ønsker vi at høre fra dig. Vi søger personer, der bringer en mangfoldighed af perspektiver, erfaringer og kompetencer. Hvis du har de nødvendige kvalifikationer og brænder for at gøre en forskel, og samtidig er motiveret, passioneret og klar til at bidrage til teamet, så send straks din ansøgning. Vi vil løbende vurdere indkomne ansøgninger, så tøv ikke med at sende din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 14. juni 2024. Første samtalerunde forventes holdt den 19. juni og anden samtalerunde den 26. juni 2024.
Stillingen søges via knappen “Søg dette job” her på siden.

Vil du vide mere?

Du er velkommen til at kontakte os med spørgsmål om stillingen og en eventuel drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold til stillingen. Alle henvendelser behandles fortroligt. Henvendelse kan rettes til Chef for Byregion Fyn og Interessevaretagelse Louise Hansen på [email protected] - tlf. 2131 8910.


Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00