HR-chef til Frederiksberg Kommune

Vil du spille en nøglerolle i at forme fremtidens arbejdsplads for over 7.000 medarbejdere i hovedstadens grønne hjerte? Frederiksberg Kommune søger en erfaren og visionær chef til at lede vores HR-indsatser. 


Garant for optimal drift og fokuseret udvikling

Som HR-chef bliver dit primære fokus at skabe en stærkere understøttelse af driften i vores mangfoldige organisation, styrke kommunens evne til at tiltrække, fastholde og udvikle dygtige ledere og medarbejdere og skabe et godt arbejdsmiljø.

Du bliver leder af HR, der er en tværgående stab for hele Frederiksberg Kommune. Afdelingen består ud over HR-chefen af en souschef og knap 30 konsulenter fordelt på et personaleteam, der står for den personalejuridiske rådgivning af organisationen, et lønteam, der står for lønproduktion i kommunen, og et udviklingsteam, der driver kommunens udviklingsindsatser inden for bl.a. ledelse, trivsel, kompetencer, arbejdsmiljø og ’employer branding’.  Du bliver daglig leder af udviklingsteamet og personaleteamet. Souschefen er daglig leder af lønteamet.

En af dine vigtigste ledelsesopgaver bliver at få afstemt forventningerne til, hvad HR skal levere til organisationen som del af den daglige understøttelse af driften. Efterspørgslen er større, end afdelingen har ressourcer til at imødekomme, så der er behov for skarpe prioriteringer. Samtidig skal du optimere afdelingens løsninger og leverancer, så de understøtter kommunens ledere bedst muligt og bidrager til, at Frederiksberg Kommune er en attraktiv arbejdsplads. 

Parallelt med dit stærke driftsfokus får du ansvaret for at sætte retning for og sikre kvaliteten i de strategiske udviklingsprojekter på HR-området. Det handler især om, hvordan kommunen kan tiltrække, fastholde og udvikle ledere og medarbejdere. Vi er også stærkt optagede af, hvordan vi styrker det tværgående samarbejde i kommunen, hvordan vi udvikler vores gode MED-samarbejde, fx når vi snart skal revidere vores MED-aftale, og hvordan vi arbejder med at fastholde og udvikle vores særlige servicekultur over for byens 105.000 borgere.

Du får både et stort ledelsesrum i stillingen og tæt dialog og sparring med direktionen. Og så kan du se frem til at blive en del af et velfungerende lederteam på tværs af de fælles stabsfunktioner, hvor feedback og sparring på ledelsesmæssige problemstillinger har høj prioritet, og hvor der også er fokus på din personlige udvikling.  

Fagligt fyrtårn og erfaren leder

Vi forestiller os, at du kommer med erfaring fra en lignende stilling som HR-chef, hvorfra du har dyb indsigt i afdelingens forskellige arbejdsopgaver. Du har personlig pondus og er et fagligt fyrtårn på HR-området. Du har meget gerne erfaring fra den offentlige sektor – ideelt set det kommunale område. 

Som leder har du erfaring med at lede opad, til siden, udad og nedad. Du formår både at gå ind i den konkrete sparring med medarbejderne om dagligdags opgaver og levere løsninger på komplekse arbejdsgiverrelaterede udfordringer. Med din solide forretningsforståelse har du gode forudsætninger for at udvikle og optimere driften og prioritere og ’scope’ de strategiske udviklingsprojekter rigtigt. Du er vant til selv at træde aktivt og afgørende ind i de svære sager og stå professionelt og solidt som rådgiver for topledelsen.

Stillingen indebærer et bredt samarbejde både internt og eksternt, så gode relationelle kompetencer og et skarpt blik for, hvad der rør sig i organisationen, er et must. Tillid, ordentlighed, mod, lydhørhed og ansvarlighed er desuden nøgleord for at passe ind i vores kultur og ledelsesstruktur. 

Ansøgning, proces og vilkår

Send din ansøgning og dit CV senest den 16. april 2024. I din ansøgning vil vi meget gerne høre et par eksempler på konkrete resultater, som du har leveret inden for HR-området, og hvordan du i dine tidligere job har bidraget til at understøtte tværgående samarbejde i en organisation. Stillingen søges via knappen “Søg dette job” her på siden.

Første samtalerunde vil finde sted den 22. april 2024. Anden samtalerunde vil finde sted den 25. april 2024. Stillingen forventes besat per 1. juni 2024. Du vil blive ansat på overenskomstvilkår for chefer uden højeste arbejdstid i henhold til aftale om aflønning af chefer.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte kommunaldirektør Nina Eg Hansen via sms på tlf. 2516 1203.

Frederiksberg er en levende by med et dynamisk bysamfund. Byens sjæl bygger på vores historie og klassiske arv og er med til at præge den spændende udvikling af Frederiksberg som en grøn, sund og pulserende del af Hovedstaden.
Vi er en moderne kommune, der betjener 104.305 borgere. Frederiksberg Kommune ønsker at fremme ligestillingen og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold eller handicap.


Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00