Institutleder til Institut for Plante- og Miljøvidenskab

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet søger pr. 1. august 2024 en visionær og motiverende institutleder til Institut for Plante- og Miljøvidenskab (PLEN), som kan sikre den fortsatte udvikling af instituttet.


Med over 500 ansatte og et budget på ca. 350 mio. kr. er PLEN et af de største institutter på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE).

På PLEN mødes forskningsbaseret uddannelse, grundforskning og anvendt forskning i bioteknologi, jordbrugs- og miljøvidenskab fra det molekylære niveau til økosystemer. Fokus er på at opnå ny viden, der er relevant for at opnå og opretholde en bæredygtig produktion af fødevarer, for at forstå og påvirke menneskets indflydelse på vigtige miljøprocesser samt for at opfylde samfundets fremtidige behov for biobaserede produkter.

Instituttet uddanner bachelorer, kandidater og ph.d.er inden for instituttets kernefagligheder og udbyder forskellige former for efter- og videreuddannelse.

Instituttets forskere, fagfolk og studerende bidrager med deres viden og ekspertise til løsninger, der er væsentlige for samfundets og verdens fremtid. PLEN ønsker at være internationalt anerkendt for sin forskning og uddannelse og samtidig være en aktiv partner i den grønne omstilling nationalt og internationalt.

Institutlederens ansvarsområder og profil

Som institutleder refererer du til dekanen på SCIENCE og har det overordnede faglige, økonomiske og personalemæssige ansvar for instituttet.

Du står i spidsen for den forsknings – og undervisningsstrategiske udvikling af instituttet, i tæt samarbejde med instituttets ledelsesteam og øvrige medarbejdere, og du bidrager samtidig til implementeringen af KUs politikker og strategi.

Som institutleder skal du trives i krydsfeltet mellem forskning, uddannelse, innovation, formidling, ledelse, administration og mange forskergrupper, og helt grundlæggende have blik for værdien af den faglige, kulturelle og generationsmæssige bredde, som instituttet spænder over.

Jobbet som institutleder indebærer også en indsats for at åbne døre, skabe netværk og repræsentere instituttet og fakultetet i en lang række sammenhænge.

For at komme i betragtning til stillingen:

  • Du skal være motiveret i lederrollen og have relevant erfaring som forsknings- og personaleleder i en større enhed, gerne suppleret med en anerkendt lederuddannelse.

  • Du er desuden en erfaren og internationalt anerkendt forsker på minimum lektorniveau inden for et af instituttets fagområder og har en fagligt bred indsigt og interesse i instituttets øvrige fagområder.

Du kan læse den fulde job- og personprofil for stillingen her, hvor organisationen, opgaverne og de ønskede kvalifikationer og kvaliteter er nærmere beskrevet.

Har du spørgsmål til stillingen, kan du fortroligt henvende dig til dekan Katrine Krogh Andersen på tlf. 3533 2010.

Ansættelsesvilkår

Ansættelsen som institutleder sker som udgangspunkt på åremål med en ansættelsesperiode på fem år med mulighed for forlængelse i op til tre år. Ansættelsen sker i henhold til overenskomst for akademikere i staten mellem Skatteministeriet og AC samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten om institutledere og dekaner ved universiteterne.

For eksterne ansøgere kan der stilles krav om faglig bedømmelse efter universiteternes ansættelsesbekendtgørelse.

Omfanget af eventuelle forsknings- og undervisningsaktiviteter forhandles og aftales med dekanen.

KU er i færd med at designe en ny fælles administrativ organisering på KU, som forventes at medføre ændringer inden for det næste år til halvandet. Målet med den administrative reform er blandt andet at styrke det tværgående samarbejde, øge effektiviteten og sikre gode karriereveje for administrative medarbejdere på KU. Reformen vil indebære besparelser på administration.

Ansøgning

Ansøgningsfristen er mandag den 15. april 2024, hvor ansøgninger skal være modtaget elektronisk via KUs Jobportal. Stillingen kan også søges via knappen “Søg dette job” her på siden.

Ansøgningen skal indeholde:

  • dit CV

  • en redegørelse på engelsk (max. tre sider) for din vision for instituttet herunder de vigtigste elementer i en strategi for instituttets udvikling, organisering og ledelsesopgavens varetagelse.

Universitetet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle kvalificerede kandidater til at søge stillingen uanset personlig baggrund.

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet – SCIENCE i kort form – er landets største naturvidenskabelige forsknings- og uddannelsesinstitution med 4.000 ansatte og 9.700 bachelor- og kandidatstuderende fordelt på 12 institutter. Fakultetet har et årligt budget på ca. 3 mia. kr.

Læs mere om Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på http://www.science.ku.dk/

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.


Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00