Lægemiddelindustriforeningen – Lif søger Head of Public Affairs

Den ene af vores Public Affairs chefer er blevet særlig rådgiver for sundhedsministeren. Derfor søger vi en erfaren interessevaretager med public affairs værktøjskassen i orden.
Kan du udvikle en politisk strategi – og efterfølgende få den implementeret i praksis?
Trives du med et meget selvstændigt arbejde, og er du udadvendt og god til at skabe konstruktive relationer såvel med medlemmer, eksterne stakeholdere som kollegaer? Så vil vi meget gerne høre fra dig.


Lif er brancheorganisation for de forskende danske og udenlandske lægemiddelvirksomheder i Danmark. Lif arbejder for, at foreningens medlemmer har gode vilkår i Danmark for at forske, udvikle, teste, producere, eksportere, markedsføre, distribuere og informere om nye og bedre lægemidler.

Jobbet

Du får som PA-chef for markedsvilkår det overordnede ansvar for public affairs indsatsen for medlemsvirksomhedernes markedsvilkår. Det indebærer ansvar for såvel Lif’s arbejde og aktiviteter i forhold til de sundhedspolitiske dagsordener som reguleringen af de rene markedsvilkår.

Det indebærer blandt andet, at du - med særligt fokus på markedsvilkår og sundhedspolitik - vil have ansvaret for

  • Lif’s politiske interessevaretagelse, herunder at forberede og understøtte foreningens strategiske, taktiske og operationelle overvejelser og beslutninger på området og at omsætte disse til konkrete produkter og aktiviteter – i tæt samarbejde med vores anden PA-chef, der har ansvar for branchens rammevilkår, samt kommunikationsdirektøren

  • Opbygning og vedligeholdelse af gode relationer til en bred kreds af interessenter og herunder rådgive og understøtte direktionen ift. relationer og mødeforberedelse med prioriterede interessenter

  • At følge og bidrage til relevante internationale, herunder særligt EU-dagsordener indenfor ansvarsområdet

  • Kontakt og samarbejde med repræsentanter fra medlemsvirksomhederne, herunder gennem dialog med udvalg og bestyrelse med henblik på at yde en omhyggelig og professionel faglig service inden for ansvarsområdet, herunder yde PA-faglig rådgivning, forestå idégenererende aktiviteter samt udarbejde PA-relaterede baggrundsanalyser og PA-planer.

Din profil

Du har en akademisk uddannelse, bred og dyb erfaring med politisk interessevaretagelse – meget gerne men ikke nødvendigvis direkte fra sundhedsområdet. Du er en dygtig strateg, der har succes med at sætte politiske dagsordener.

Du er opsøgende, faglig nysgerrig og iderig og god til skabe relationer og har allerede et godt netværk, som du kan trække på.

Du har erfaring med betjening af udvalg og/eller bestyrelser, og du har et godt greb om analyse, dokumentation og rapportering. Det er en fordel, hvis du også har erfaring fra arbejde i en interesseorganisation eller som rådgiver/konsulent.

Du er vant til at kommunikere med både generalister og specialister, og du er trænet i at skrive politiske oplæg, notater mv. Du taler og skriver engelsk på et niveau, der fremstår professionelt.

Vi tilbyder

En stilling i en organisation med korte beslutningsveje, tæt på de politiske beslutninger og med stor selvstændighed.

Et afvekslende job, der giver mulighed for at arbejde med vigtige dagsordener for lægemiddelindustrien, der er en af Danmarks største og vigtigste sektorer.

En flad struktur, hvor vi lægger vægt på høj faglighed og selvstændigt ansvar kombineret med et godt internt samarbejde. I Lif forudsætter vi ”team-player attitude”; det vil bl.a. sige, at man er hjælpsom, respektfuld og konstruktiv i samarbejdet med kollegaer. Du vil referere til viceadministrerende direktør Henrik Vestergaard.

Der vil være rejseaktiviteter i et meget begrænset omfang.

Løn og pension fastsættes på individuelle vilkår efter kvalifikationer. Hertil kommer såvel en kollektiv som personlig bonusordning.

Interesseret?

I din ansøgning vil vi gerne høre, hvad der motiverer dig, og hvilke erfaringer og resultater, du bringer med dig. Upload din ansøgning og CV HER: Public Affairs Chef - LIF. Gerne nu – og senest søndag den 16. juni 2024. Stillingen kan også søges via knappen “Søg dette job” her på siden.

Rud Pedersen bistår Lif med rekrutteringen. Du er velkommen til at kontakte Gitte Bengtsson (2060 6978) eller Jens Klarskov (2332 4041) for nærmere drøftelse af stillingen.

Vi forventer at holde samtaler den 24. juni og 27. juni 2024. Som led i samtalerne anvendes personligheds- og faglig test.

Om Lif

Lif er brancheorganisation for de forskende danske og udenlandske lægemiddelvirksomheder i Danmark. Fællesnævneren er, at Lifs medlemmer alle udvikler nye innovative lægemidler til forebyggelse og behandling. Du kan læse mere om Lif og de 41 medlemmer på lif.dk

Gode vilkår for forskning, udvikling og innovation af lægemidler, skaber sundhed, vækst, arbejdspladser og velstand til gavn for hele det danske samfund.

Lif arbejder derfor for, at foreningens medlemmer kan forske, udvikle, producere, markedsføre, distribuere og informere om nye og bedre lægemidler.

Læs mere på www.lif.dk


Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00