Stabs- og borgerservicechef til Social- og Sundhedsforvaltningen

Har du en god organisatorisk forståelse, tænker du i helheder, og har du lyst til at udfylde en central rolle i en kommunal social- og sundhedsforvaltning, hvor det tværgående samarbejde er i fokus? Så søg stillingen som stabs- og borgerservicechef. 


Som stabs- og borgerservicechef får du en bred ledelsesopgave og bliver chef for tre erfarne ledere og seks dygtige medarbejdere.  Du vil indgå i Social- og Sundhedsforvaltningens chefgruppe sammen med socialchefen, ældrechefen, jobcenterchefen og forstanderen for Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter, og du vil referere til direktør Cecilie Engell.

Du bliver ansvarlig for disse områder:

  • Ledelse af Staben

  • Ledelse af kommunens sundhedsfremme

  • Ledelse af Tandplejen, Borgerservice og Ydelsesservice

Vores nye stabs- og borgerservicechef får en vigtig opgave, i samarbejde med de tre ledere, medarbejderne og dine chefkolleger, med at styrke sammenhæng i opgaveløsningen i afdelingen. Målet er at understøtte et konstruktivt tværgående samarbejde og kvalitet i opgaveløsningen, både i forvaltningen og på tværs af forvaltningerne.

Du får et stort manøvrerum og mulighed for at påvirke din egen stilling. Der er mange ønsker til de opgaver, som den nye chef skal løfte, og det vil være helt centralt at du, i samarbejde med direktøren, kan bidrage til at skabe tydelighed i prioriteringerne og skabe synlighed i hvilke opgaver, der kan løses hvornår. Samtidig hjælper vi hinanden, så vi i chefgruppen bedst muligt understøtter fælles ledelse og muligheden for, at vi kan sætte vores styrker i spil.

Vi forestiller os, at vores kommende stabs- og borgerservicechef har erfaring med at koordinere opgaveløsning på tværs af enten en kommunal eller regional forvaltning. Vi ser også gerne, at du har erfaring med sundhedsfremme eller er fagligt funderet i et eller flere af de øvrige ansvarsområder i afdelingen.

Det er afgørende for os, at du har ledererfaring og gerne erfaring med at lede ledere. Det er vigtigt, at du har en god forståelse for en kompleks politisk styret organisation og erfaring for, at vi kun lykkes hvis vi arbejder sammen på tværs af kommunens forvaltninger. Derfor er det også vigtigt, at du er god til skabe netværk både på tværs af Social- og Sundhedsforvaltningen, på tværs af hele Brøndby Kommune og kan begå dig i det tværkommunale samarbejde. 

Brøndby Kommune har en solid økonomi og et godt samarbejdsklima både i administrationen og op mod det politiske niveau. Vi har travlt, men vi er også optaget af at være en arbejdsplads, hvor medarbejdere og chefer trives og udvikler sig. 

Læs mere om stillingen i en uddybende stillingsbeskrivelse, som du finder her.

Du kan læse meget mere om Brøndby Kommune og Social- og Sundhedsforvaltningen her.

Du kan læse om Strategi Brøndby 2030 her, og du kan læse kommunens ledelsesgrundlag Ledelse i fællesskab her.

Ansøgningsfristen udløber søndag den 10. marts 2024.

Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte direktør Cecilie Engell på telefon 4024 7786, eller konsulent Vibeke Rosenbeck på telefon 3148 4740.

Vi forventer at afholde første samtale den 14. marts, og anden samtale den 20. marts. Kandidater, der går videre til anden samtale vil blive testet. 

Forventet tiltrædelse 1. maj 2024.

Om Social- og Sundhedsforvaltningen
Social- og Sundhedsforvaltningen varetager en bred vifte af sociale og sundhedsmæssige opgaver. Forvaltningen har ansvaret for aktivering og beskæftigelse af ledige borgere, kommunens borgerservice, ydelsesservice og tandpleje. Forvaltningen betjener ældre borgere, borgere med handicap, en kronisk lidelse, psykisk sygdom og borgere med behov for genoptræning eller med sociale behov. De arbejder blandt andet med borgerrettet forebyggelse, hjemmepleje, hjemmesygepleje, madservice, forskellige rehabiliteringsforløb og hjælpemidler. Social- og Sundhedsforvaltningen har desuden ansvaret for driften af kommunens tre ældrecentre og en række bo- og dagtilbud for borgere med nedsat funktionsevne. 

Stillingen søges via knappen “Søg dette job” her på siden. Her kan du uploade din ansøgning og CV samt evt. relevant dokumentation. 
Alle interesserede ansøgere uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

I Brøndby Kommune er der en generel politik om, at nyansatte skal forevise straffeattest. Ved beskæftigelse og direkte kontakt med børn under 15 år, indhentes der også en børneattest.

Brøndby Kommune har røgfri arbejdstid. 

Brøndby er en centralt beliggende hovedstadskommune med cirka 39.000 indbyggere. Byens puls er præget af fællesskab, mangfoldighed og en stærk idrætskultur. Vi er en kommune med kant og spændende kontraster med bolig- og erhvervsområder, skove, grønne områder og Strandparken med havet og indsøerne.


Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00