Talstærk, strategisk og tillidsskabende økonomi- og administrationschef til Mændenes Hjem

Vil du være med til at konsolidere økonomien og understøtte væksten i en social- og sundhedsfaglig NGO, som arbejder for samfundets mest udsatte, og vil du samtidig være ansvarlig for et samarbejdende team, der sikrer stabil økonomi og optimale processer, der styrker og hjælper vores organisation?


Du bliver en del af en Mændenes Hjem, der med sine 5 lokaliteter er stærkt forankret i hjertet af Vesterbro, hvorfra vores ca. 200 medarbejdere hver dag arbejder med stor dedikation for, at hjemløse og udsatte mennesker får mulighed for at erkende og anvende egne ressourcer til at realisere et godt liv og bidrage til et mangfoldigt samfund.

En ledelsesopgave, som kræver overblik og lyst til at samarbejde på tværs

Det er administrationens opgave at levere en bred vifte af ydelser til at understøtte Mændenes Hjems arbejde for dem, der har mindst. For at lykkes, kræver det bl.a. en bæredygtig og transparent økonomi og solide administrative processer og arbejdsgange. Det vil du som vores nye økonomi- og administrationschef skulle stå i spidsen for.

Mændenes Hjem er organiseret i to selvstændige fonde, hvor den ene har driftsoverenskomst med Københavns Kommune, og den anden fond ejer den kendte signaturbygning på hjørnet af Istedgade og Lille Istedgade.

Økonomien hos Mændene hjem er kompleks og sammensat. De to fonde har meget forskellige indtægtstyper, økonomiske- og administrative forhold, afrapporteringskrav og processer. Det kræver en leder, der har stor indsigt i forskellige typer af økonomier, og som derved kan bistå med både at opnå gennemsigtighed og stabilitet i Driftsfondens økonomi og se muligheder i Ejendomsfondens økonomi.

Som økonomi- og administrationschef står du i spidsen for en afdeling med i alt 9 medarbejdere; 6 fuldtidsansatte og 3 deltidsansatte. Teamet består af 2 controllere, 2 lønbogholdere, 2 bogholdere (kredit og debit), 2 HR-medarbejdere og 1 IT-supporter.

Du refererer til Mændenes Hjems Direktør, og du indgår i den øverste ledergruppe bestående af 3 områdeledere, en udviklingsleder samt direktøren. Du skal således bidrage til både den strategiske og operationelle ledelse af ikke bare egen afdeling, men af Mændenes Hjem som helhed.

”Der er på tværs af afdelingens fagligheder brug for en fagligt stærk leder, der kan håndtere kompleksiteten, bevare overblikket, udvikle nye redskaber til at styre økonomien og optimere processerne og ikke mindst til at samle og lede afdelingens medarbejdere” siger Direktør Eva Secher Mathiasen.

Om dig

Vores nye økonomi- og administrationschef har en relevant uddannelse, erfaring med operationel økonomistyring og gerne minimum 3 års erfaring med ledelse.

Herudover lægger vi vægt på, at du bl.a.:

  • Er vant til at have det overordnede ansvar for økonomistyring i en organisation med kompleks økonomi

  • Har stor erfaring med at stå i spidsen for budgettering, prognoser og regnskabsaflæggelse samt årsrapportering

  • Er velbevandret i at udvikle og implementere processer og procedurer, der understøtter effektive arbejdsgange og serviceleverancer på økonomi- og administrationsområdet.

  • Kendskab til lovgivning og regelsæt indenfor regnskab og offentlige virksomheder vil være en fordel.

For at passe godt ind i rollen og i Mændenes Hjem, skal du selvfølgelig have sympati og respekt for vores brugere, og så skal du trives i en stilling med både drifts- og udviklingsopgaver.

Derudover ønsker vi at vores nye kollega:

  • Har en anerkendende tilgang

  • Er proaktiv og initiativrig

  • Sætter tydelig retning og rammer

Bliv en del af Mændenes Hjem

Mændenes Hjem er en selvejende institution, der har bedrevet socialt arbejde på Vesterbro i mere end 100 år. Vi tilbyder en lang række social- og sundhedsfaglige ydelser til mennesker, som er hjemløse, stofbrugere eller på anden måde udsatte. Dette inkluderer en bred vifte af tilbud, bl.a. et herberg, en boenhed og et bofællesskab, et kontaktsted, en kantine, en café, et beskæftigelsesprojekt, to stofindtagelsesrum, en natcafé for kvinder, et tilbud til udenlandske stofbrugere, to sundhedsklinikker og et beskæftigelsesprojekt, der inkluderer en genbrugsbutik. Vores arbejdsplads er kendetegnet ved en medarbejdergruppe, der brænder for deres fag og for målgruppen. Alle besidder en enestående professionalisme og omsorg, der smitter. Vi er ikke lønførende, men kan tilbyde et stærkt fagligt og socialt arbejdsfællesskab ud over det sædvanlige, samt en rummelig og udviklende arbejdsplads, hvor vi løfter i flok.

Er jobbet noget for dig?

Så synes vi du skal læse mere om stillingen og vores forventninger til dig i den uddybende profil her.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte direktør Henriette von Essen-Leise (Mercuri Urval) på tlf. 2943 5048 eller direktør for Mændenes Hjem, Eva Secher Mathiasen på [email protected].

Ansøgning

Mercuri Urval deltager i rekrutteringsprocessen. Du bedes derfor uploade din motiveret ansøgning samt CV og andet relevant materiale på mercuriurval.com (reference DK-10202) snarest muligt og senest den 23. april 2024 kl. 9.00. Der afholdes samtaler hhv. den 2. og 13. maj 2024. Der vil forekomme test mellem første og anden samtale. Stillingen kan også søges via knappen “Søg dette job” her på siden.

Om virksomheden

Mændenes Hjem tilbyder en lang række social- og sundhedsfaglige ydelser til mennesker, som er hjemløse, stofbrugere eller på anden måde udsatte. Alle Mændenes Hjems tilbud er placeret på Vesterbro i København. Læs mere om Mændenes Hjem på www.maendeneshjem.dk


Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00