Debat

Advokat: Adgangskontrol skaber ikke tryghed

DEBAT: Vi skal være stolte af, at vi i Danmark har åbne domstole. De ansattes professionelle håndtering af følsomme situationer skaber mere tryghed end adgangskontrol, skriver advokat Erbil G.E. Kaya.

Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Erbil G.E. Kaya
Partner, Advokat

Der er ikke mange lande, der kan bryste sig af, at man kan komme direkte fra gaden og ind i retten uden adgangskontrol. Det skal vi være stolte af

Erbil G.E. Kaya
Advokat

En advokat blev i september 2014 på tragisk vis skudt og dræbt i retten. Som følge heraf blev der i 2015 iværksat adgangskontrol i fem forskellige retter på forsøgsbasis. Spørgsmålet er, hvorvidt denne ordning bør gøres permanent ved domstolene.

Fakta
Deltag i debatten!
Send dit indlæg til [email protected]

God risikofornemmelse
Som forsvarsadvokat møder jeg dagligt i retten i straffesager overalt i landet og har – synes jeg selv – en god fornemmelse for de eventuelle risici, der måtte være forbundet med at møde i retterne.

Alt andet lige må det formodes, at de sagskategorier, der typisk kan udgøre et faremoment, velsagtens er straffe-, forældremyndigheds- og børnetvangsfjernelsessager. I straffesager vil faremomentet typisk udspringe fra den tiltalte, forurettede, vidner og/eller tilhører.

Afklarede følelser
Oftest er det tilstedeværelsen af meget stærke følelser, der kan forårsage en pludselig og uoverskuelig handling fra en enkelt person, som det kan være vanskeligt at forudsige. Disse stærke følelser vil sædvanligvis være aftaget eller forsvundet, når parterne møder i retten mange måneder efter selve episoden, der betinger sagen.

Derfor vil tiltalte, forurettede, vidner og nærtstående tilhører oftest have afklarede følelser, når de møder i retten. Hertil kommer, at langt de fleste mennesker møder retten med en naturlig respekt og værdighed.

Politi til stede på forhånd
I de sikkerhedsnødvendige sager som eksempelvis drabs- og drabsforsøgssager vil der i forvejen være politibevogtning, fordi de tiltalte typisk vil være varetægtsfængslede. I andre sager vil der være en så god fornemmelse for behovet for sikkerheden, at der vil være sørget for sikkerheden, selvom der ikke er varetægtsfængslede personer i sagen – eksempelvis i rocker- / banderelaterede sager.

Tryghed ligger ikke i kontrol
Det er min helt klare opfattelse, at den største sikkerhed og tryghed i retterne ikke ligger i adgangskontrollen og sikkerhedspersonalet, men i dommernes professionalisme, myndighed, ro og evne til at give en fornemmelse af en retfærdig rettergang.

I dommernes retsledelse og lydhørhed over for parternes argumenter og dommernes begrundelse for kendelser og domme ligger kimen til sikkerhed og tryghed. Det er denne opgave, som de danske dommere generelt mestrer til fuldkommenhed, hvorfor alle parter sædvanligvis føler sig tilfredse med selve processen.

Professionel respekt og indlevelse
At blive behandlet med respekt afføder gengældende følelser over for domstolene som institution for de, der er involveret i en sag. Også selvom afgørelserne måtte gå den ene eller den anden part imod og dermed umiddelbart give anledning til en reaktion.

Min erfaring er, at de utryghedsskabende situationer typisk opstår, når en af sagens professionelle parter (dommer, anklager, forsvarer, politibetjent, fængselsbetjent) mister sin indlevelsesevne og forståelse for folks situation.

Man skal huske på, at man i visse sagstyper i retterne har med personer at gøre, som kan have svært ved at udtrykke sig og befinde sig i en meget presset situation, hvorfor en manglende følsomhed over for folks sag vil kunne medføre en uventet handling.

Retssystemet er gearet til at håndtere og udvise forståelse for det pres, som en sag naturligt vil afføde hos de implicerede, hvorfor der sjældent opstår de store problemer i retterne.

Stolt af åbne domstole
Drabet på en advokat i retten bør ses, som det den er, nemlig en enkeltstående tragisk hændelse, som mig bekendt ikke er set mage hverken før eller efter. Vi har her i landet åbne og imødekommende domstole. Der er ikke mange lande, der kan bryste sig af, at man kan komme direkte fra gaden og ind i retten uden adgangskontrol.

Det skal vi være stolte af og hage om.

Trusselsniveauet ved domstolene er generelt så lavt, at vi fortsat bør have domstole uden generel adgangskontrol. Sikkerheden tilgodeses ved, at der etableres kontrol og sikkerhed ved konkrete sager. Hvornår dette er tilfældet, har de professionelle parter erfaringsmæssigt en god fornemmelse for, i hvilken forbindelse der da også etableres de fornødne sikkerhedsforanstaltninger.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00