Debat

Alternativet: Usikkerhed om tolkefejl truer retssikkerheden

DEBAT: Selvom vi ikke kender til konkrete sager, hvor tolkning direkte har resulteret i forkerte domme, er usikkerheden i sig selv et alvorligt problem for retssikkerheden, skriver Josephine Fock (ALT).

Usikkerheden om, hvorvidt tolkefejl resulterer i forkerte domme, er et problem for retssikkerheden, skriver Josephine Fock (ALT). 
Usikkerheden om, hvorvidt tolkefejl resulterer i forkerte domme, er et problem for retssikkerheden, skriver Josephine Fock (ALT). Foto: Folketinget
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Josephine Fock (ALT)
Retsordfører 

Som jeg tidligere har nævnt i denne debat mener jeg, at det er et alvorligt socialt og retssikkerhedsmæssigt problem, at tolkebistanden er af så svingende kvalitet, som den er i Danmark.

Det er et problem, der rækker langt ud over retssystemet. Også på asylområdet, på sundhedsområdet og i den sociale sektor er den manglende kvalitet i tolkningen et problem, vi ikke kan sidde overhørig.

Preben Bang Henriksen (V) nævner i denne debat, at han mener at ”retssikkerheden er i orden”. Han udtaler desuden: ”Trods enkelttilfælde af graverende tolkefejl i retssager, er der stadig ingen dokumentation for, at det har resulteret i forkerte domme...”

Fakta
Deltag i debatten!
Send dit indlæg til [email protected] 

Usikkerhed er i sig selv et problem
Jeg forstår ikke, hvordan Preben Bang Henriksen (V) kan anerkende, at der finder graverende tolkefejl sted i danske retssale og så fortsat mene, at retssikkerheden er i orden. Jeg er ligesom Preben Bang Henriksen ikke personligt bekendt med konkrete sager, hvor tolkning direkte har resulteret i forkerte domme, men usikkerheden i sig selv er et alvorligt retssikkerhedsproblem.

Bekymringen for retssikkerheden er ikke taget ud af den blå luft. Bare i denne debat har flere fagpersoner givet udtryk for det samme. Forsvarsadvokat Erbil G.E. Kaya skriver i sit indlæg, at "tolkningen i de danske retssale er så mangelfuld og uprofessionel, at tiltalte risikerer at blive dømt på et forkert eller ufuldstændigt grundlag”. Lektor Tina Paulsen Christensen gør i sit indlæg opmærksom på, at Aarhus Universitet har dokumenteret, at 75 procent af de danske dommere har oplevet mangelfulde tolkninger. Og endelig udtrykker specialkonsulent Line Vikkelsø Slot fra Institut for Menneskerettigheder i sit indlæg bekymring for området.

Vi kan simpelthen ikke tillade os at læne os tilbage og krydse fingre for, at alle disse fejl ikke resulterer i egentlige justitsmord.

Josephine Fock (ALT)
Retsordfører

Tid til handling
Vi skal selvfølgelig tage det meget alvorligt, når personer med faglig tyngde råber vagt i gevær. Vi kan simpelthen ikke tillade os at læne os tilbage og krydse fingre for, at alle disse fejl ikke resulterer i egentlige justitsmord. Jeg bliver ikke beroliget, blot fordi jeg ikke selv kender til en fejldom. Risikoen og usikkerheden i sig selv er i mine øjne mere end nok bevæggrund for at gribe til handling.

Derfor glæder det mig også, at Preben Bang Henriksen trods alt anerkender, at der er plads til forbedringer, og jeg er helt enig med ham, når han siger, at grundarbejdet skal være færdigt og fyldestgørende, inden der træffes politiske beslutninger. Derfor glæder jeg mig til at se resultatet af Tolkeudvalgets arbejde, og håber at udvalget vil kigge på blandt andet Institut for Menneskerettigheders anbefalinger, der f.eks. omfatter oprettelsen af en tolkeuddannelse rettet specifikt mod de vigtigste flygtninge- og indvandrersprog, indførelsen af en certificeringsordning af tolke samt et nationalt og offentligt register over certificerede tolke.

Jeg håber, at regeringen - efter udvalgets arbejde er bragt til ende - vil tage fat om problemets rod og sørge for, at alle borgere i dette land nyder den samme retssikkerhed som alle os, der mestrer det danske sprog.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Josephine Fock

Fhv. politisk leder, Alternativet
cand.jur. (Aarhus Uni. 1993)

0:000:00