Danskernes tillid til politi og domstole tager et dyk

RAPPORT: Danskerne er blandt de folkefærd i Europa, der nærer den højeste tillid til politiet og retssystemet, viser ny rapport fra Justitsministeriet. Tilliden er dog faldet en smule siden 2012.

Selvom der er sket
et lille fald fra 2012 til 2014 i danskernes tillid til politiet og
retssystemet, er Danmark stadig placeret helt i top i sammenligningen
med de andre europæiske lande.
Selvom der er sket et lille fald fra 2012 til 2014 i danskernes tillid til politiet og retssystemet, er Danmark stadig placeret helt i top i sammenligningen med de andre europæiske lande.Foto: Pressefoto
Katrine Falk Lønstrup

Danmark er placeret helt i top i forhold til andre europæiske lande, når det handler om tillid til politiet og retssystemet. Der er dog på begge områder sket et lille fald fra 2012 til 2014.

Det viser en ny rapport fra Justitsministeriets Forskningskontor, der bygger på en undersøgelse, som er foretaget i 15 europæiske lande i 2014.

Fakta
Denne rapport er baseret på en bearbejdning af data fra en spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført i 15 europæiske lande i 2014, European Social Survey (ESS). Undersøgelsen omfatter 28.221 personer, hvoraf 1.502 er danskere. ESS er gennemført syv gange, nemlig hvert andet år siden 2002.

Kilde: Justitsministeriets Forskningskontor

Når det handler om spørgsmålet om befolkningens tillid til politiet, ligger Danmark ifølge undersøgelsen på en andenplads kun overgået af Finland, hvor tilliden altså er højest.

Omvendt viser undersøgelsen, at tilliden til politiet er lavest hos de adspurgte i Polen og Slovenien. Begge lande ligger betydeligt under gennemsnittet for de deltagende europæiske lande. 

Stor tillid, men lille fald

Selvom Danmark også har været placeret i toppen i tidligere undersøgelser om tillid til politiet, er der sket et signifikant fald fra 2012 til 2014.

Det er ikke til at vide, hvad respondenterne har baseret disse vurderinger på, men andre undersøgelser af danskerne tillid til politiet viser, at en sådan vurdering umiddelbart bygger på befolkningens kontakt til politiet og graden af tilfredshed med politiets arbejde i særligt lokalområdet.

Konklusionen er den samme, hvis man ser på tilliden til landenes retssystem. Både i denne undersøgelse og tidligere undersøgelser ligger Danmark på en førsteplads blandt de nordiske lande.

Og mens der fra 2002 til 2014 er sket en betydelig stigning i, hvor stor danskernes tillid til retssystemet er, er der samtidig sket et signifikant fald i tilliden fra 2012 til 2014.

Sverige, Norge, Finland og Schweiz ligger sammen med Danmark i top, mens Slovenien efterfulgt af andre østeuropæiske lande ligger i bunden, hvilket stemmer overens med resultaterne fra tidligere års undersøgelser. 

Det konkluderes derudover i rapporten, at de danskere, der inden for de seneste fem år enten selv har været udsat for overfald eller røveri eller bor sammen med nogen, der har været det, har betydeligt lavere tillid til både politi og retsvæsen i forhold til de danskere, der ikke har været udsat for disse hændelser.

Flest danskere føler sig meget trygge

Undersøgelsen inkluderer desuden spørgsmål om, hvor trygge borgerne i de europæiske lande er i forhold til at færdes alene i mørke i deres lokalområder.

Også her er Danmark placeret i top sammen med Norge, og rapporten konkluderer samtidig, at niveauet for tryghed i Danmark i 2014 svarer til niveauet i 2012, hvor Danmark delte førstepladsen med både Norge og Sverige.

Undersøgelsen viser, at 54 procent af danskerne føler sig meget trygge, hvilket er markant højere end gennemsnittet af de deltagende lande, hvor 31 procent har svaret, at de føler sig meget trygge.

Mens Danmark og Norge deler førstepladsen i forhold til borgernes tryghed, er Tjekkiet og Estland placeret i den anden ende af skalaen som de lande, hvor færrest borgere har angivet, at de føler sig meget trygge, når de færdes alene i deres lokalområde efter mørkets frembrud. 

Samme tendens gør sig gældende, hvis man fokuserer på de tidligere undersøgelser, hvor det typisk har været de østeuropæiske lande, der har haft den laveste andel af respondenter, som følte sig meget trygge.

Du kan læse hele rapporten her.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00