Danskernes tillid til politi og domstole tager et dyk

RAPPORT: Danskerne er blandt de folkefærd i Europa, der nærer den højeste tillid til politiet og retssystemet, viser ny rapport fra Justitsministeriet. Tilliden er dog faldet en smule siden 2012.

Danmark er placeret helt i top i forhold til andre europæiske lande, når det handler om tillid til politiet og retssystemet. Der er dog på begge områder sket et lille fald fra 2012 til 2014.

Det viser en ny rapport fra Justitsministeriets Forskningskontor, der bygger på en undersøgelse, som er foretaget i 15 europæiske lande i 2014.

Når det handler om spørgsmålet om befolkningens tillid til politiet, ligger Danmark ifølge undersøgelsen på en andenplads kun overgået af Finland, hvor tilliden altså er højest.

Omvendt viser undersøgelsen, at tilliden til politiet er lavest hos de adspurgte i Polen og Slovenien. Begge lande ligger betydeligt under gennemsnittet for de deltagende europæiske lande. 

Stor tillid, men lille fald

Selvom Danmark også har været placeret i toppen i tidligere undersøgelser om tillid til politiet, er der sket et signifikant fald fra 2012 til 2014.

Det er ikke til at vide, hvad respondenterne har baseret disse vurderinger på, men andre undersøgelser af danskerne tillid til politiet viser, at en sådan vurdering umiddelbart bygger på befolkningens kontakt til politiet og graden af tilfredshed med politiets arbejde i særligt lokalområdet.

Konklusionen er den samme, hvis man ser på tilliden til landenes retssystem. Både i denne undersøgelse og tidligere undersøgelser ligger Danmark på en førsteplads blandt de nordiske lande.

Og mens der fra 2002 til 2014 er sket en betydelig stigning i, hvor stor danskernes tillid til retssystemet er, er der samtidig sket et signifikant fald i tilliden fra 2012 til 2014.

Sverige, Norge, Finland og Schweiz ligger sammen med Danmark i top, mens Slovenien efterfulgt af andre østeuropæiske lande ligger i bunden, hvilket stemmer overens med resultaterne fra tidligere års undersøgelser. 

Det konkluderes derudover i rapporten, at de danskere, der inden for de seneste fem år enten selv har været udsat for overfald eller røveri eller bor sammen med nogen, der har været det, har betydeligt lavere tillid til både politi og retsvæsen i forhold til de danskere, der ikke har været udsat for disse hændelser.

Flest danskere føler sig meget trygge

Undersøgelsen inkluderer desuden spørgsmål om, hvor trygge borgerne i de europæiske lande er i forhold til at færdes alene i mørke i deres lokalområder.

Også her er Danmark placeret i top sammen med Norge, og rapporten konkluderer samtidig, at niveauet for tryghed i Danmark i 2014 svarer til niveauet i 2012, hvor Danmark delte førstepladsen med både Norge og Sverige.

Undersøgelsen viser, at 54 procent af danskerne føler sig meget trygge, hvilket er markant højere end gennemsnittet af de deltagende lande, hvor 31 procent har svaret, at de føler sig meget trygge.

Mens Danmark og Norge deler førstepladsen i forhold til borgernes tryghed, er Tjekkiet og Estland placeret i den anden ende af skalaen som de lande, hvor færrest borgere har angivet, at de føler sig meget trygge, når de færdes alene i deres lokalområde efter mørkets frembrud. 

Samme tendens gør sig gældende, hvis man fokuserer på de tidligere undersøgelser, hvor det typisk har været de østeuropæiske lande, der har haft den laveste andel af respondenter, som følte sig meget trygge.

Du kan læse hele rapporten her.

Forrige artikel Forslag: Lad politielever vikariere for betjente Forslag: Lad politielever vikariere for betjente Næste artikel Ny revisorlov bringer advokater og revisorer på kollisionskurs Ny revisorlov bringer advokater og revisorer på kollisionskurs
 • Anmeld

  svend aage bek

  Domstole

  Generelt bør vi jo have tillid til vort retsvæsen, men domstolene bør passe på at de ikke er sig selv nok. Når man i en fogedret kan have en dommer der giver forkerte oplysninger og ikke respektere landets love, så mener jeg at de har et problem.

 • Anmeld

  Rolf Nielsen

  Politiet gider ikke behandle sager om tyveri eller indbrud til under 100.000

  Så det er kun de rige som kan få politiet til at straffe tyvene og hvis ens udlejer stjæler ens ejendele er chancen for, at politiet gider behandle sagen mindre end hvis politiet skal udskrive en fartbøde. Selv hvis man har beviser for tyveri er chancen for at politiet straffer ham som stjæler ringe. Politiet har mere fokus på udskrivning af bøder som giver politiledelsen bonus. Der er ingen bonus til juristerne i politiet for straf til tyve. DJØF regimet har sikret politidirektører kan hæve fratrædelsesgodtgørelse fredag og mandag tiltræde ganske samme stilling. Det er den moral og etik som præger juristerne hos politiet og borgernes retssikkerhed er så derefter.

  Justitsministeriet havde i 2015 alene 27 købe-dommere samt en dommerfuldmægtig på bijobs lønningslisten for ministeriet og SKAT havde yderligere 11 købe-dommere på bijobs i landsskatteretten. Og alle andre dommere vil også gerne have fat i de fede bijobs som myndighederne deler ud til de dommere som dømmer som myndighederne ønsker. Så borgernes retssikkerhed ved domstolene er afhængig af dommernes bijobs hos myndighederne. Intet andet land som har underskrevet Den Europæiske Menneskerettighedskonvention tillader myndighederne at have købte dommere som upartiske dommere ved domstolene.

  Men ellers er borgernes retssikkerhed ved domstolene som i SKAT. Bare spørg Camilla Vest og ægtefælle som fik et år og ni måneders fængsel uden der var skyggen af et lovgrundlag. Det juridiske regime er lige så troværdigt som dansk politi.

 • Anmeld

  Bente Stenfalk

  Dommerne har for megen magt..

  Den manglende tillid til retsvæsenet fremmes IKKE, når man ved, at det er fuldstændig op til en dommer at indkalde vidner i en sag, eller UNDLADE at indkalde vidner.
  Borgerretsbevægelsen kender til en sag, hvor vidner systematisk holdes uden for sagen. Man kan nemt få den tanke, at fordi vidnerne alle hører til dommerens venner og sociale lag, så indkaldes de ikke...

 • Anmeld

  Rolf Nielsen

  Politiet har 12 måneders ventetid på at behandle sag om en angribende kamphund.....

  Politikommissæren har ingen kommentarer til den lange sagsbehandlingstid. Han hæver sin gage uanset hvor lang sagsbehandlingstiden er.

  http://lokalavisen.dk/11-aarig-dreng-i-chok-kamphund-bed-sig-fast-i-hovedet-paa-hans-hundehvalp---men-saa-greb-en-modig-kvinde-ind--/20160126/artikler/301269993/1067

 • Anmeld

  Rene Aalling Jensen

  Retten gør forskel på rig og fattig

  Vi har et system der giver folk/organisationer med store fordele da retsvidnet er en 1,2 milliard industri. Din retssikkerhed afhænger af om du kan købe den rette advokat og tilpas mange timer. Har du fri proces mod en der der kan lægge 30.000 ud på advokatsalær så har du tabt. For ikke at tale om hvor mange der giver op uden kamp fordi de ikke kan finde ud af at søge.

 • Anmeld

  Signe · Løgn

  Løgn

  Jeg ved ikke hvor man har det fra, at vi skulle nære så stor tillid til politi og retsvæsen i Danmark. Jeg gør ihvertfald ikke, og jeg kender et hav af andre mennesker som hellerikke på nogen måde tror på det danske retsvæsen eller synes politiet fungerer.

  Jeg er så træt af hjerneløs propaganda på Danmarks vegne som mest af alt afspejler en syg kultur. En kultur der ligner en stangberust sociopat.
  Sociopater elsker at fedte og går meget op i deres omdømme.

  Danmark har lige så mange korruptions problemer, lige så meget kriminalitet ect. som i resten af den vestlige verden. Hvis ofte ikke mere. Men hallucinationen er større.

 • Anmeld

  Signe · Løgn

  Flugten fra Danmark

  Og skulle man beklage sig over " hvor fantastisk rosen rødt" alting er i Dk, så går propagandaen på at nogle Danskere er nogle forkæledede hoveder der bare beklager sig. Igen med statsministeren og regeringens propaganda, iscenesættelse og sociopaten.

  I mange år har sociopaten nok virket, især i udlandet, men hvor længe kan den blive ved.

 • Anmeld

  Kurt Demant · Chauffør

  Volapyk

  I Faderskabssager er det da et problem, når Retspræsidenten i 3 forskellige breve oplyser 3 forskellige adresser på moderen. Roder åbenbart rundt i nuv. Og tidligere adresser.... Under Fogedsag for at få udleveret sit barn. Gentagen sidder Retspræsidenten og hakker i det. Kan ikke udtale Filippinerne. Ender med at må sige... Svært ord... måske hun burde indtage lidt færre morgenbitre næste gang....