Nye tal: Kriminelle undgår udvisning efter ny kriminalitet

STRAF: Hver fjerde udlænding med en betinget udvisningsdom begår ny kriminalitet. Men kun de færreste udvises efterfølgende. Det viser opgørelse fra Rigsadvokaten. DF og Konservative raser. 

Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, kræver automatisk udvisning af udlændingen med en betinget udvisningsdom, hvis de begår ny kriminalitet.
Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, kræver automatisk udvisning af udlændingen med en betinget udvisningsdom, hvis de begår ny kriminalitet.Foto: Asger Ladefoged/ Scanpix
Kim Rosenkilde

Kriminelle udlændinge udvises kun sjældent. Også selv om de i forvejen har en betinget udvisningsdom hængende over hovedet.

Det viser en opgørelse fra Rigsadvokaten. Her fremgår det, at hver fjerde udlænding, som idømmes en betinget udvisningsdom, dømmes for ny alvorlig kriminalitet inden for to år.

Men selv ved gentagelsestilfælde får langt hovedparten en ny betinget udvisning. Det tænder de røde lamper hos Konservative og Dansk Folkeparti.

Her er beskeden klar. Begår du ny alvorlig kriminalitet med en betinget udvisningsdom hængende over hovedet, så er det ud.

Hvis man er så ligeglad med det samfund, man har fået lov at bo i, så skal man bare ud.

Søren Pape Poulsen
Formand for Konservativt Folkeparti

”Hvis man har fået en betinget udvisningsdom og begår ny kriminalitet, så skal man ud på stedet. Og det skal ske stort set per automatik. Længere er den ikke,” siger Konservatives formand, Søren Pape Poulsen

Samme krav kommer fra Dansk Folkeparti. Her har man længe haft indtryk af, at kriminelle udlændinge ofte bliver betinget udvist flere gange.

Nu har man så fået syn for sagen, mener partiets retsordfører, Peter Kofod Poulsen.

”Det er en utroligt tankevækkende opgørelse. Danmark må ikke være varmestue for udenlandske kriminelle, og det er vi blevet. Det her vil vi tage op med ministeren,” siger han.

Ingen undskyldninger
Rigsadvokaten fokuserer sin opgørelse på kriminalitet af en karakter, som kan udløse en betinget udvisning.

Her går spektret lige fra den groveste personlig farlig kriminalitet til besiddelse af euforiserende stoffer og hærværk.

Står det til Søren Pape Poulsen skal det ikke gøre nogen forskel, om man så bliver dømt for det ene, det andet eller det tredje.

” Nej, nej og atter nej. Jeg er fuldstændig kold, hvad det angår. Hvis man er så ligeglad med det samfund, man har fået lov at bo i, så skal man bare ud,” siger Søren Pape Poulsen.

SF’s retsordfører, Lisbeth Bech Poulsen, er af en lidt anden opfattelse. Hun afviser enhver form for automatik i den slags afgørelser.

Alle sager skal ifølge hende behandles konkret og med respekt for de grundlæggende rettigheder, som eksempelvis retten til familieliv.

Levakovic-dom viser vejen
Når det er sagt, så melder også SF sig parat til at se på, om der er behov for at stramme reglerne for udvisninger.

”Der kan ikke være en automatik i det. Men vi er åbne for at se på, om noget skal ændres, når betinget udviste begår ny kriminalitet. Særligt hvis det er personfarligt,” siger SF’s retsordfører, Lisbeth Bech Poulsen.

Politikerne kan dog være ved at løbe en halvåben dør ind. Det vurderer Peter Vedel Kissing, der er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder.

Han peger på, at forårets højesteretsdom i sagen om den herostratisk berygtede seriekriminelle Gimi Levakovic, indeholder en skærpelse i forhold til betingede udvisninger.

”Det er meget tydeligt, at Højesteret lagde vægt på, at han ikke tidligere var blevet søgt udvist. Heller ikke betinget. Havde han fået en sådan advarsel, kunne dommen været gået en anden vej,” siger Peter Vedel Kissing.

Ifølge ham kan højesteretsdommen på den måde bruges fremadrettet til at gå et skridt længere i forhold til Danmarks internationale forpligtigelser i sager, hvor en dømt i forvejen er blevet betinget udvist.

Det var mandag ikke muligt at få en kommentar fra justitsminister Søren Pind (V) om hverken opgørelsen eller forslaget om automatisk udvisning ved gentagelseskriminalitet.

I et brev til Folketingets Retsudvalg skriver han imidlertid, at han vil strække reglerne om udvisning ”så langt, som Danmarks internationale forpligtelser tillader.”

”Derfor har jeg også tilkendegivet over for rigsadvokaten, at jeg finder det af afgørende betydning, at sager om alvorlig eller gentagen kriminalitet, i hvilke anklagemyndigheden har vurderet, at betingelserne for udvisning er til stede, fremmes så langt, som det er muligt,” skriver Søren Pind.

Dokumentation

Rigsadvokaten om betinget udvisning

Rigsadvokaten har gennemgået sager om betinget udvisning for at få et billede af, hvor mange der begår gentagelseskriminalitet, og hvordan disse efterfølgende dømmes.

Gennemgangen ser på de personer, der er registreret med en betinget udvisning i årene 2010, 2011 og 2012, og om de inden for den betingede doms to-årige prøvetid dømmes for ny kriminalitet.

I 2011 og 2012 var henholdsvis 93 og 153 personer registreret som betinget udvist. Af disse blev henholdsvis 25 og 36 dømt for alvorlig kriminalitet. Det vil sige kriminalitet, som falder inden for udlændingelovens bestemmelser om udvisning.

I forhold til de personer registreret som betinget udvist i 2011 og de 25 efterfølgende domme, udløste 17 en ny betinget udvisning, mens 8 førte til en udvisningsdom.

I forhold til de personer registreret som betinget udvist i 2012 og de 36 efterfølgende domme, udløste de 26 en ny betinget udvisning, mens 9 førte til en udvisningsdom.

På grund af opgørelsens glidende tidsperioder vil der være personer, der går igen på tværs af årene.

Opgørelsen er oversendt til Justitsministeriet i december 2015.

Det har ikke været muligt at få en forklaring på, hvorfor den først er sendt videre til Retsudvalget medio august 2016.


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Lisbeth Bech-Nielsen

MF (SF), finansordfører
cand.scient.soc. (Aalborg Uni. 2009)

Peter Kofod

MF (DF)
lærer (UC Syddanmark 2015)

Søren Pape Poulsen

Fhv. partiformand (K) & MF, fhv. justitsminister og borgmester, Viborg
kontorassistent-lære ved Grundfos, lærerstudier (Ribe Statsseminarium 1993-94), speditør (Grundfos 1992)

0:000:00