V: Vi kan sagtens være vores tolkesystem bekendt

DEBAT: Selvom der kan forekomme fejl i tolkningen ved retssager, kan vi sagtens være vores system bekendt, skriver Preben Bang Henriksen (V).

Af Preben Bang Henriksen (V)
Retsordfører  

Afhøring af personer, der ikke er det danske sprog mægtig, skal så vidt muligt ske ved translatør. Sådan lyder det i retsplejelovens paragraf 149.

Men oversættes der så godt nok ved de danske domstole? Ja, det kommer selvfølgelig an på, hvad der er "godt nok". For en oversættelse vil altid kunne betegnes som mangelfuld på et eller andet niveau.

Det vigtigste må være, at dommeren ikke er i tvivl om vidnets eller tiltaltes opfattelse af de helt centrale omstændigheder i forklaringen. Derfor vil både dommer og den beskikkede forsvarer i særdeleshed spørge ind til disse forhold flere gange. Og er dommeren i tvivl om vidnets forklaring, vil den i sidste instans ikke blive lagt til grund.

Er det så tilfredsstillende? Nej ikke ud fra en betragtning om, at der aldrig må ske misforståelser i domstolssystemet.  I så fald burde der medvirke mindst to tolke for at være helt sikker.

At misforståelser så i øvrigt også kan forekomme i afhøring af etniske danskere, gør selvfølgelig ikke brøden ved en oversætterfejl mindre.

Vi kan sagtens være systemet bekendt
Selvom der kan forekomme fejl i oversættelsen, er vort system med beskikket forsvarer, der under tolkebistand har gennemgået sagen med klienten forud for hovedforhandlingen og har foreholdt ham centrale dokumenter, en efter omstændighederne god sikring. Når hertil kommer, at ingen dansk dommer vil dømme, hvis vedkommende eventuelt efter yderligere udspørgen af vidnet fortsat er i tvivl, så er det min klare opfattelse, at vi sagtens kan være vort system bekendt.

Det opfylder da i øvrigt også alle krav fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Plads til forbedringer
Efter domsafsigelsen får den tiltalte forklaret dommen af såvel dommer som forsvarer ligeledes under tolkebistand. Det sikres, at dommen forstås, og som oftest er der tale om relativt enkle forhold, der har ført til domfældelse - forhold, der sagtens kan forklares betryggende mundtligt. At forlange dommen oversat til den tiltaltes eget sprog - og eventuelt eftersende/forkynde i hjemlandet - er givet i overensstemmelse med det EU-direktiv, som vi ikke er underlagt, men er efter min opfattelse også skudt over målet.

Det betyder ikke, at systemet ikke kan blive bedre. Selvom de, der medvirker i retten, er clearet med politiets tolkeregister, så kan fejl ikke udelukkes. Derfor afventer jeg også spændt forslag til eventuelle forbedringer fra det af Justitsministeriet nedsatte tolkeudvalg.

Forrige artikel Hvor tæt kan ombudsmanden gå på Folketinget? Hvor tæt kan ombudsmanden gå på Folketinget? Næste artikel Tolkegruppen: Stil krav til tolkebistand Tolkegruppen: Stil krav til tolkebistand
 • Anmeld

  Benjamin Holst Kjeldsen

  Retsplejeloven og translatører

  Preben Bang Henriksen anfører, at "Afhøring af personer, der ikke er det danske sprog mægtig, skal så vidt muligt ske ved translatør." Venstre har imidlertid sammen med et flertal i Folketinget besluttet at afskaffe translatørbeskikkelsen, således at det ikke længere er klart, hvad der menes med en translatør, og det er overraskende, at Preben Bang Henriksen henviser til retsstillingen før 1. januar 2016. Retsplejelovens § 149 lyder nu således: "Afhøring af personer, der ikke er det danske sprog mægtig, skal så vidt muligt ske ved hjælp af en uddannet translatør el.lign."
  Tidligere var det altså et krav, at der anvendtes en translatør, hvilket vil sige en person, der af Erhvervsstyrelsen var beskikket som translatør. Beskikkelsen forudsatte opfyldelse af vandelsmæssige og personlige krav til kandidaten, som desuden skulle have gennemført den femårige cand.ling.merc.-uddannelse eller bestået den særlige translatøreksamen. Herefter var translatøren omfattet af Translatørloven og de deri fastsatte krav til tavshedspligt, omhu, rettidighed, uafhængighed, strafansvar osv. Med Translatørlovens afskaffelse kan disse krav nu ikke længere gøres gældende. Retsplejelovens ændrede formulering om, at der skal anvendes en "uddannet translatør el.lign." er svær at opfylde. Den særlige translatøreksamen findes i sagens natur ikke længere, og det var her, kandidater i indvandrersprog kunne uddanne sig og dokumentere deres kvalifikationer. Der findes ikke længere nogen uddannelse for translatører og tolke. Når man netop har stemt for at afskaffe denne uddannelse, er det derfor uheldigt, at man ikke er opmærksom på de ændringer af uddannelsessystemet og Retsplejeloven, som afskaffelsen af translatørbeskikkelsen har medført. Det er i Danmark ikke længere muligt at opnå og dokumentere sine kvalifikationer som translatør og tolk. Det har Venstre og et flertal i Folketinget besluttet som led i vækstpakken. Formålet var paradoksalt nok at åbne for en bredere adgang til at fungere som translatør. I processen er uddannelsen afskaffet, tavshedspligt og kompetencekrav forsvundet, og brugerne af translatører og tolkes ydelser er efterladt i en meget usikker retsstilling. Translatører og tolke virker nu ikke længere under større strafansvar, end det der ville gælde, hvis en gymnasieelev blev sat til at tolke eller oversætte. Men adgangen til markedet er blevet åbnet, for alle kan jo kalde sig uddannet translatør eller lignende. Især "eller lignende," og så må man håbe, at det ikke er en person i sidstnævnte kategori, der tolker, den dag man skal for retten.

 • Anmeld

  arne lund

  For nemt, Bang

  Godt, at der er læsere - her Kjeldsen - der er mere grundige. Hvem kan bruge advokat-MF'erens selvros til noget? Selvom der evt. er opstillet anslagsbegræsning for at skrive i Altinget, så er det pinligt, at Bang ikke går mere i dybden.
  Fx viger han helt uden om, at EU stiller strengere krav til tolkningen i danske retssale, samt til oversættelse af alle vigtige dokumenter. Det strider på alle punkter mod dansk praksis og regler - det krav mener Bang, er at skyde over målet!
  Jeg undres, at en advokat, ikke kan se vigtigheden af, at folk til fulde forstår hvad de er dømt for, og hvad dommen indebærer.
  Vel løber der omkostninger på den slags, men er retsplejen nu også et område, hvor Venstres grønthøster skal køre hen over?
  Ærgerligt, at retsforbeholdet faldt ved afstemningen d. 3.12. Var det ikke sket, så kunne vi måske have fået tilstande på tolkeområdet, der lever op til det højeste europæiske niveau.

 • Anmeld

  M.S. Carstens

  Hurra for retsforbeholdet.

  Så mangler vi bare at få lukket grænserne og ryddet ud i alle de pseudo-flygtninge der opholder sig i landet. Sikke mange penge der kunne bruges på egne borgere, undervisning og udvikling. Ja, der kunne endda blive råd til translatører med de 3 hovedsprog, for de udlændinge, der virkelig har noget at give landet på højere plan.