26. maj 202310:00 - 12:00
Salen: Kompensation af borgere og økonomisk straf til kommuner ved grove fejl (1. beh.)

1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om at udarbejde en model for kompensation af borgere og økonomisk straf til kommuner i de tilfælde, hvor kommunerne begår grove fejl eller deciderede lovbrud i anbringelsessager (B 56).

Forslaget går ud på at sikre, at en kommune kan straffes med bøder, hvis kommunen begår grove fejl eller deciderede lovbrud i anbringelsessager. Den nye model for økonomisk straf og kompensation til borgere skal som minimum indeholde:

- En dagsafgift på 500 kroner pr. døgn for kommunens overskridelse af sagsbehandlingsfrister uden saglig grund. Afgiften skal tilfalde borgeren.

- En kompensation til borgeren for ikkeøkonomiske tab ved grove forsømmelser og systematiske og væsentlige fejl i sagsbehandlingen begået af kommunen.

- En kompensation til borgeren i form af en overførsel af den besparelse, kommunen eventuelt har opnået ved at træffe en forkert eller ulovlig afgørelse.

Forslaget er fremsat af Mette Thiesen (DF), Alex Ahrendtsen (DF), Mikkel Bjørn (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Peter Kofod (DF), Morten Messerschmidt (DF) og Nick Zimmermann (DF).

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Alex Ahrendtsen

MF (DF), medlem, Nationalbankens repræsentantskab
cand.mag. i dansk, litteratur, religion og oldgræsk (Odense Uni. 1996)

Mette Thiesen

MF (DF)
lærer (N. Zahles seminarium 2008)

Mikkel Bjørn

MF (DF), formand, Indfødsretsudvalget
lærer (Jelling seminarium 2020)

0:000:00