19. februar 202409:00 - 13:00
Statsrevisormøde: Det familieretlige system og børn og unge i psykiatrien

Statsrevisorerne holder møde mandag 19. februar 2024 klokken 9.

Dagsorden:

1. Nye beretninger
Beretning nr. 9/2023 om sagsforløb i det familieretlige system
Beretning nr. 10/2023 om overholdelse af udredningsretten for børn og unge i psykiatrien
Beretningerne med Statsrevisorernes bemærkninger bliver offentliggjort ca. kl. 13.30 på Statsrevisorernes hjemmeside

2. Fortsatte sager til Endelig betænkning over statsregnskabet for 2022 (Efterfølgende opfølgning på beretninger)
Beretning nr. 13/2012 om den offentlige ejendomsvurdering
Beretning nr. 2/2018 om statens indsats over for køretøjer, der udebliver fra periodisk syn
Beretning nr. 3/2018 om udredningsretten
Beretning nr. 11/2018 om folkeskolens obligatoriske 9.-klasseprøver
Beretning nr. 10/2019 om kontrol med dyretransport
Beretning nr. 13/2020 om skifteretternes behandling af dødsboer med bobestyrer
Beretning nr. 6/2021 om Erhvervsministeriets forvaltning af hjælpepakker under COVID-19
Beretning nr. 8/2021 om studenters overgang fra gymnasium til videregående uddannelse

3. Afgivelse af Endelig betænkning over statsregnskabet for 2022
Indstilling om godkendelse af statsregnskabet for 2022 forelægges Folketinget til beslutning med Statsrevisorernes endelig betænkning, jf. grundlovens § 47, stk. 3, og lov om statsrevisorerne, § 5.

4. Administrative sager
Mødet den 22. februar 2024 med finansministeren og digitaliseringsministeren vedrørende beretning 5/2023 om statens it-beredskab II og beretning 6/2023 om it-sikkerheden på Statens It´s servere.
Mødet den 29. februar 2024 med Forsvarsudvalget og Miljøudvalget om beretning 7/2023 om Forsvarsministeriets beredskab til at bekæmpe olie- og kemikalieforurening på havet.

5. Notater fra Rigsrevisionen
Faktuelt notat af 31. januar 2024 om Rigsrevisionens opgaveportefølje for 2024

6. Statsrevisorernes anmodninger om nye undersøgelser

7. Eventuelt

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Mette Abildgaard

MF og politisk ordfører (K), formand for Statsrevisorerne
cand.soc. i offentlig forvaltning og kommunikation (Roskilde Uni. 2013)

0:000:00