20. februar 202413:00 - 15:00
Salen: Hvidvaskloven (2. beh.)
2. behandling af forslag til lov om ændring af hvidvaskloven (L 94).

Nationalbanken har indkaldt en række ældre pengesedler og 1.000-kronesedlen fra den eksisterende seddelserie. Det sker blandt andet, fordi 1.000-kronesedlen ikke vurderes at være nødvendig for borgeres og virksomheders muligheder for sikre og effektive betalinger, og fordi 1.000-kronesedlen udgør en forøget risiko for kriminalitet.

Sedlerne vil blive gjort ugyldige som betalingsmiddel fra 1. juni 2025 og kan anvendes som lovligt betalingsmiddel indtil 31. maj 2025.

Alle erhvervsdrivende, der modtager kontanter, vil derfor i en periode være ekstraordinært eksponerede for en forhøjet risiko for at blive misbrugt til hvidvask af penge. Risikoen retter sig navnlig mod virksomheder, som ikke er omfattet af hvidvasklovens særlige processer til forebyggelse af hvidvask, og vurderes at være højest for handlende med varer af høj værdi såsom smykker, ure, kunst og andre varer, der bevarer en høj værdi over tid.

Med lovforslaget foreslås det derfor at nedsætte det beløb, som erhvervsdrivende maksimalt må modtage i kontanter som betaling for varer og tjenesteydelser. Det foreslås, at loven træder i kraft 1. marts 2024.

Forslaget er fremsat af erhvervsminister Morten Bødskov (S).

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Morten Bødskov

Erhvervsminister, MF (S)
BA i samfundsfag (Aalborg Uni. 1994)

0:000:00