1. marts 202413:00 - 15:00
Samråd: Transparens i regeringens økonomiske politik

Folketingets Finansudvalg har kaldt finansminister Nicolai Wammen (S) i åbent samråd om transparens i regeringens økonomiske politik.

Samrådsspørgsmål E:

Vil ministeren tage initiativ til at offentliggøre en samlet oversigt, der forklarer sammenhængen mellem udgifter og indtægter år for år fra de enkelte initiativer i 2030-planen som efterspurgt af blandt andre repræsentanter fra 3F, HK, Kraka, Finans Danmark, FH, Cepos, Prognose Danmark, Axcelfuture og Dansk Metal?

Der henvises til debatindlægget ”Regeringens manglende åbenhed om finanspolitiske planer er et demokratisk problem” bragt i Børsen 19. december 2023.

Samrådsspørgsmålet er stillet af Sigurd Agersnap (SF).

Samrådsspørgsmål F:

Mener ministeren, at det er fordrende for en god offentlig debat om regeringens økonomiske politik, når der i forbindelse med 2030-planen og i svar på efterfølgende udvalgsspørgsmål ikke er præsenteret en samlet oversigt, som kan give transparens om forudsætninger og økonomiske sammenhænge år for år i planen?

Samrådsspørgsmålet er stillet af Sigurd Agersnap (SF).

Samrådsspørgsmål G:

Mener ministeren, at det er fordrende for den demokratiske debat om samfundsøkono­

miske beregninger i Finansministeriet, når ministeriet ikke vil give AE Rådet og offent­

ligheden adgang til den data og de modeller, som ligger til grund for anvendelsen af Dagpengemodellen?

Samrådsspørgsmålet er stillet af Sigurd Agersnap (SF).

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Nicolai Wammen

Finansminister, MF (S)
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 2001)

Sigurd Agersnap

MF (SF)
cand.scient.pol. (Københavns Uni. 2020)

0:000:00