14. marts 202410:00 - 12:00
Salen: Miljøskadeloven

Tredje behandling af forslag til lov om ændring af miljøskadeloven, lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (L 90).

Med lovforslaget præciseres dele af gennemførelsen af EU’s miljøansvarsdirektiv. Konkret indebærer det en præcisering af, hvilke personer der kan anmode myndighederne om at træffe foranstaltninger efter miljøskadereglerne.

Baggrunden for forslaget er en begrundet udtalelse fra EU-Kommissionen, der konkluderede, at dele af miljøansvarsdirektivet ikke er gennemført tilstrækkeligt klart og præcist i dansk ret.

Det foreslås, at loven træder i kraft 1. juli 2024.

Forslaget er fremsat af miljøminister Magnus Heunicke (S).

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Magnus Heunicke

Miljøminister, MF (S)
journalist (DJH 2002)

0:000:00