Altivisten-redaktør: DR skal have mere fokus på løsninger

DEBAT: DR skal i fremtiden ikke kun været et oplysende og informerende organ, men derimod også gøre borgere i stand til at finde hinanden og løse samfundets problemer. Det skriver Oliver Riel, redaktør på Altivisten, der et medie grundlagt af Alternativet.

Af Oliver Riel
Medstifter og redaktør, Altivisten og medieansvarlig i Alternativet

Hver måned har DR fokus på en række samfundsudfordringer. Problemer som ensomhed, sorg og stress, der fortjener øget opmærksomhed og grundig journalistisk behandling for at blive formidlet nuanceret til befolkningen. Men hvorfor medtænker DR ikke handlemuligheder og løsninger til seerne, så man ikke blot bliver gjort opmærksom på et problem, men får værktøjerne til selv at løse det?

Udover at sikre befolkningen adgang til væsentlig samfundsinformation og debat skal DR som programvirksomhed ifølge Radio- og Fjernsynsloven lægge vægt på en saglighed og upartiskhed i informationsformidlingen.

Konstruktivt og handlingsorienteret aspekt
Et eksempel på et DR-program, der satte fokus på en konkret samfundsudfordring var “Luk mig ind - Det er Blachman” fra 2015, hvor Thomas Blachman ville bekæmpe ensomheden i Danmark ved at styrke lokale fællesskaber. Han besøgte tre lokalsamfund med mange ensomme borgere og implementerede et system, der gjorde det lettere at lære sin nabo at kende og hjælpe hinanden lokalt.

Men hvor var guiden, som den enkelte borger kunne downloade, så forsøget kunne udbredes til hele landet? Hvorfor opfordrer man ikke borgerne til at føre projektet videre, for på denne måde at supplere med et konstruktivt og handlingsorienteret aspekt til public service?

Cavling som samfundsarkitekt
Ideen om løsningsorienteret journalistik er ikke ny. For knap 100 år siden introducerede Henrik Cavling begrebet aktionsjournalistik, som han brugte til at løse datidens samfundproblemer som alkoholisme, arbejdsløshed og manglen på vuggestuer. Måske er tiden moden til at tage hans tanker op igen og aktivere dem i en moderne digital kontekst.

Henrik Cavlings formål med aktionsjournalistik var at benytte journalistik til at oplyse borgerne samtidig med, at man opfordrede dem til at være medskabere af det samfund, de levede i. Hvis man sammenligner hans fremgangmåde med nutidens nyhedsformidling, bliver man hurtigt opmærksom på, at der i dag eksisterer et overvejende fokus på problemer frem for løsninger. DR skal naturligvis forsætte med at bedrive saglig og upartisk informationsformidling, men det ville klæde sendefladen at tilføje et nyt konstruktivt element.

Modtagere som medskabere
Den tidligere nyhedsdirektør Ulrik Haagerup var fortaler for en mere konstruktiv tilgang på DR. Og selvom han forlod DR til fordel for en stilling hos Constructive Institute ved Aarhus Universitet, kan man håbe, at hans tanker om konstruktiv journalistik lever videre i Ørestaden.

I en krisetid med fake news og faldende tiltro til journalistik har der aldrig været mere brug for, at nogle går forrest og skaber håbefulde perspektiver. Den pionerposition kunne DR med fordel indtage, og i denne digital verden, hvor ens modtagere også kan være medskabere, er det ikke umuligt at realisere.

En konstruktiv medievirkelighed
Første skridt mod en mere konstruktiv medievirkelighed er at drive samfundsdebatter i en ny retning, hvor man tænker løsninger ind i problemerne og får et balanceret forhold mellem muligheder og begrænsninger. Altivisten er et hundrede procent handlingsorienteret medie, hvor en historie starter og slutter med den handling, som borgere gerne vil inspirere andre til at foretage.

DRs rolle er indlysende en anden, da deres primære funktion er at oplyse og informere. Men det udelukker ikke, at DR begynder at implementere handlemuligheder og løsninger i de programmer, hvor det ville være relevant, at man i højere grad forsyner borgerne med en række værktøjer til at imødekomme de problemstillinger, som de bliver eksponeret for.

Dette kan sagtens gøre på saglig og upartiskhed måde og ville resultere i, at samfundsproblemer som ensomhed, stress og sorg blev et fælles ansvar for danskerne at løse. Som den største danske medieudbyder har DR et ansvar for at gøre mere end at udpege aktuelle samfundsproblemer. Heldigvis er vi befolket med handlekraftige borgere, der er klar til at tage udfordringerne op og løse dem i fællesskab.

Forrige artikel Nissen: Politisk styring af DR’s indhold kræver ny tænkning Nissen: Politisk styring af DR’s indhold kræver ny tænkning Næste artikel Marinus: DR er ved at tabe en hel generation på gulvet Marinus: DR er ved at tabe en hel generation på gulvet