Dansk Teater: Stil grønthøsteren i laden og red vores fælles kultur

DEBAT: Kulturen er fundamentet for vores samfund og er med til at bekræfte, hvem vi er, hvor vi kommer fra - og få os til at reflektere over, hvor vi skal hen. Derfor skal skal det være slut med omprioriteringsbidraget, skriver Louise Stenstrup, direktør i Dansk Teater.

Af Louise Stenstrup
Direktør, Dansk Teater 

”Vi gør det, vi sagde i valgkampen”. 

Sådan lød det fra statsminister Mette Frederiksen, da hun 15. august sidste uge sammen med finansminister Nicolai Wammen præsenterede S-Regeringens planer for efteråret. 

På pressemødet fremhævede Frederiksen og Wammen, ud over behovet for investeringer i den grønne omstilling, særligt behovet for velfærdsinvesteringer, så velfærden ikke blot følger det demokratiske træk, men også styrkes for samfundets svageste, vores børn og ældre. 

Men velfærd handler ikke kun om flere pædagoger i daginstitutioner, højere velfærdsydelser eller flere læger i sundhedssystemet. 

Velfærd handler også om en investering i borgernes mentale velfærd og i det fundament, som udgør grundpillerne og de værdier, som det demokratiske samfund bygger på. 

Velfærd handler derfor også om investeringer i vores fælles kunst og kulturliv, som siden 2016 med indførelsen af de årlige to-procents-besparelser for kunstinstitutionerne (omprioriteringsbidraget) er blevet udsultet.

Mærkbare konsekvenser
Alene i perioden 2016-2018 har det samlet set ført til besparelser på knap 540 millioner kroner. 

Hvis de årlige besparelser fortsætter frem mod 2022, som den tidligere VLAK-regering bebudede, vil det resultere i, at kunst- og kulturinstitutionerne i 2022 vil have gennemført besparelser på i alt cirka 2,4 milliarder kroner akkumuleret. 

Alene på scenekunstområdet vil de samlede besparelser løbe op i cirka 126 millioner kroner (akkumuleret). 

Vi har allerede effektiviseret, digitaliseret og gennemført store fyringsrunder, men hvis besparelserne fortsætter, vil det få konsekvenser, som borgerne kan mærke i form af mindre udvikling, færre opsætninger, et mere ensartet udbud eller en stigning i billetpriserne, så scenekunst ikke længere bliver for alle, men kun for de med en større pengepung.

Bred opbakning i befolkningen
Derfor vakte det også begejstring, da Venstre i valgkampen bebudede omprioriteringsbidraget afskaffet allerede fra 2020, og at Socialdemokratiets næstformand og tidligere kulturordfører Mogens Jensen fulgte trop og til Politiken sagde, at ”det vil vi gerne være med til at finde ud af”. 

Både SF, RV, Alternativet, EL og K har længe ønsket omprioriteringsbidraget afskaffet, og med S og V’s valgløfter tegnede sig derfor et politisk flertal for at stille grønthøsteren i laden fra og med 2020.

I en tid hvor de værdier, vores samfund bygger på, er under pres både fra national og international side, er det nødvendigt med stærke kunst- og kulturinstitutioner. 

Kunst og kulturen er fundamentet for vores demokratiske samfund og er med til at bekræfte, hvem vi er, hvor vi kommer fra - og få os til at reflektere over, hvor vi skal hen. 

Spørgsmålet er derfor ikke, om vi har råd til at investere i vores fælles kulturelle arvegods og værdier. Spørgsmålet er derimod, om vi på den kommende finanslov har råd til ikke at gøre det? 

Og den nye S-regering har befolkningens opbakning til at investere i kunstinstitutionerne. 71 procent af danskerne svarer nemlig i Mandag Morgens kulturanalyse, at kulturoplevelser giver viden om, hvordan Danmark har udviklet sig til det land, vi er i dag. 

69 procent svarer tilsvarende, at kulturoplevelser binder os sammen, og gør Danmark til et bedre sted at bo. Og over halvdelen mener, at det offentlige har en forpligtelse til at finansiere en stor del af kunst- og kulturlivet.

Lad ikke valgflæsket blive bittersødt
Når regeringen i september præsenterer finansloven for 2020, håber jeg derfor, at statsministerens løfte om at gøre, som de sagde i valgkampen, også holder stik, når det gælder afskaffelsen af omprioriteringsbidraget og stoppe den mangeårige udsultning af kunstinstitutionerne, den mentale velfærd og de værdier, vores samfund bygger på. 

Fra den nuværende formand for Kulturudvalget, Bertel Haarder (V), lød det under valgkampen: at, ”det er nærmest så sikkert som amen i kirken, at det bliver gennemført”.

Lad os håbe, at Kulturudvalgets formand får ret, så ikke valgflæsket går hen og bliver bittersødt.

Forrige artikel Christian Have: Sådan kan den nye regering styrke den kreative sektor Christian Have: Sådan kan den nye regering styrke den kreative sektor Næste artikel Debat: Ministerier skal sammen skabe bedre vilkår for kulturen Debat: Ministerier skal sammen skabe bedre vilkår for kulturen