Uffe Elbæk: Drop besparelserne på demokratiet

DEBAT: Public service er sammen med kulturen rygraden i vores demokrati. Derfor skal vi forsvare, forny og forandre DR i den kommende medieaftale, skriver Uffe Elbæk (ALT).

Af Uffe Elbæk (ALT)
Politisk leder og kulturordfører

Alternativet ønsker en medieaftale, der fremtidssikrer en stærk, fri, opfindsom og alsidig dansk mediebranche.

Medierne skal producere troværdig viden, levere kritisk og konstruktiv journalistik og facilitere den frie debat, dialog og diskussion, der er rygraden i et ethvert demokrati.

Forhandlinger om et nyt medieforlig ligger lige rundt om hjørnet, og ministeren har allerede været ude og sige, at Danmarks Radio bliver et stort omdrejningspunkt i forhandlingerne. 

Det er jeg personligt glad for, fordi DR spiller en afgørende rolle for Danmark som en stabil og stærk public service-institution, der kan være samlingspunkt, skabe kulturel sammenhængskraft og stå for upartisk og demokratisk (folke)oplysning.

Drop anden og tredje fase af nedskæringerne
Det er derfor på tide, at vi står op for vores public-service.

DR gennemlever desværre allerede nu første fase af de besparelser, den tidligere regering og Dansk Folkeparti fandt så afgørende at gennemføre – besparelser, som vi endnu ikke har set de fulde effekter af, men som danskerne kommer til at opleve fra starten af det nye år.

Jeg håber, at kulturministeren vil være med til både at forsvare, forny og forandre DR i de kommende forhandlinger. 

Og at ministeren finder pengene sammen med os andre public service-partier (SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet) til at droppe anden og tredje fase af de planlagte nedskæringer.

Styrk armslængdeprincippet 
Alternativet mener, at det er det helt forkerte tidspunkt at skære i budgetterne for DR. 

Tværtimod bør budgetterne hæves. Det skal dog ske i kombination med en række ændringer hos DR.

For det første skal vi styrke armslængdeprincippet og DR's politiske uafhængighed. Det betyder et opgør med den direkte politiske udpegning til DR's bestyrelse. 

DR's bestyrelse bør udpeges af et uafhængigt nævn, der både består af repræsentanter med særlig viden på medieområdet og af samfundsrepræsentanter, der arbejder på vegne af almenvellet.

For det andet skal DR gennemgå en ledelsesreform, hvor der er fokus på gennemsigtighed og åbenhed, eksempelvis i forhold til direktionens ageren og lønninger. 

Derudover skal der arbejdes endnu mere strategisk, målrettet og gennemsigtigt med at skabe ligestilling og langt mere mangfoldighed – både i organisationen som helhed og i det indhold, der produceres, samt de kilder, der bruges.

Indfør platformsneutralitet
For det tredje skal vi indføre platformsneutralitet, så vi giver DR muligheder for at følge med i og udnytte den teknologiske udvikling.

Public service skal ikke dikteres af politikernes syn på teknologi, men skal i stedet sikre de bedste rammer for at udnytte de potentialer, der ligger i nye redskaber og formidlingsformer.

For det fjerde skal DR være drivkraften bag udviklingen mod et nyt medie-økosystem, der i langt højere grad involverer, inddrager og samarbejder på kryds og tværs mellem private medier, kulturinstitutioner, entreprenante initiativer og public service-medier.

DR skal ikke bare være en selvstændig institution, men i højere grad pålægges at sikre en bred national medieinfrastruktur, der også inkluderer et internationalt udsyn. Derfor skal DR igangsætte arbejdet med en outreach-strategi, der giver hele det danske medie-økosystem mulighed for at trække på den store ekspertise, der er samlet i organisationen.

Sidst men ikke mindst skal vi omlægge medielicensen til en særskilt progressiv medieskat, der er uafhængig af finansloven, så vi forhindrer, at public service-medierne, ikke mindst DR, er til forhandling ved hver eneste finanslov og på den måde underlægges og styres af konstante politiske omskifteligheder.

Rygraden i vores demokrati
Frie og troværdige medier spiller en vigtig rolle i vores demokrati. 

De gør os som borgere og samfund i stand til at træffe kompetente beslutninger på et kritisk og oplyst grundlag, samtidig med at de skaber de fælles rammer, der sikrer sammenhængskraft. Og netop derfor spiller den uafhængige kritiske presse en central rolle i vores demokrati i en tid med totalitære tendenser, global destabilisering og fake news.

Derfor er vi nødt til at stå op for vores public service og DR, hvis vi vil stå op for demokratiet. Og det vil jeg.

Forrige artikel SF: Investér i vækstlaget, og styrk kunsten SF: Investér i vækstlaget, og styrk kunsten Næste artikel Artistforbund: Sæt cirkus på den kulturpolitiske dagsorden igen Artistforbund: Sæt cirkus på den kulturpolitiske dagsorden igen
 • Anmeld

  Henrik V Blunck · Blogger og kommentator

  Hvorfor har DR særstatus på medieformidling?

  Det er lettere komisk, at man med den ene hånd gerne vil forsvare DR, og friholde dem for besparelser, mens man med den anden hånd de facto afmonterede Radio24Syv.

  Fri mig for de lange forklaringer, når faktum er, at organisationen overgår til ren skattefinansiering efter man i mange år har opkrævet en licens alene på basis af ejerskab af et apparat, og senere med definitionen medielicens fordi man også kunne tilgå dr online.

  Der er ikke én eneste i #dkpol der nogensinde har taget stilling til, hvor mange - eller få! - der i disse tider kunne drømme om, at se tv på deres bærbare. Men havde man internet, skulle man betale licens...

  Man bør lave et grundlæggende eftersyn UDEN på forhånd at have defineret hvad slutresultatet skal være, men når man laver den slags, så bør man ikke ty til de sædvanlige dyre konsulenter, men simpelthen spørge borgerne. Jeg tror ikke ret mange kommer til at savne P8 Jazz, og ligeså er en hel del genudsendelser ikke hverken #publicservice eller noget der relaterer sig til demokratiet.

 • Anmeld

  Mikkel · Marketing

  En svær diskussion

  Synes umiddelbart det er en svær diskussion.

  For mig at se er det sundt at DR oplever nedskæringer rent konkurrencemæssigt. Men det de skal samtidige være upartiske, hvilket forretningsverdenen på ingen måde er.

  Ikke desto mindre giver jeg Henrik ret. PB Jazz eksempelvis, kan hvis godt undlades.

  /Mikkel
  https://www.malgodt.dk

 • Anmeld

  Peter · Marketing

  Kompliceret

  Ligesom Mikkel nævner, så er det en svær diskussion.

  På sin vis er nedskæringer positive i forhold til at spilde penge på forkerte projekter. På den anden side, er det ikke helt fair konkurrenceforhold, da øvrige tv-stationer kan få støtte (mindre støtte end DR) men fortsat kunne forretningudvikle andre koncepter så som TV2 som med TV2 Play har et forretningsben som er særdeles indbringende.

  Der er mange holdninger til DR. Så længe de holder sig ude af at favorisere politiske partier, synes jeg generelt at de gør det godt og bringer ofte nogle vigtige samfundsmæssige problemstillinger frem i lyset, i deres arbejde.

  Peter
  https://decofarver.dk

 • Anmeld

  Rasmus

  Er DR kig demokrati?

  Der er absolut en pointe i, at nedskæringer kan afføde en mere populistisk "leflen for seertal". Men omvendt må jeg opponere imod, automatisk at sætte lighedstegn mellem et bestemt medie og demokrati.

  Rasmus
  https;//odsherredefterskole.dk/oe-business

 • Anmeld

  Lars Petersen · Konsulent

  Skal den menige borger bestemme indholdet?

  Har lige læst kommentarerne, og bliver lidt overrasket, når nogen skriver, at p8jazz sagtens kan lukkes på formodning om lave lyttertal. Det er da netop de små nichekanaler, som gør DR til en kolos, der omfavner bredden. Personligt er jeg meget ked af, at Danmarks eneste kanal der formidler meninger om popmusik - p7mix - lukkes til nytår. Det forstår jeg simpelthen ikke, men beslutningen er jo desværre truffet.
  /Lars
  https://quickparts.dk/

 • Anmeld

  Henrik V Blunck · Blogger

  Svar til Lars Petersen

  Nu bør vi for god ordens skyld først og fremmest blive enig om, at der er sket en del siden kommentaren blev skrevet for 70 dage siden, herunder, at P8 Jazz får lov til at overleve - vistnok frem til 2021.

  Dernæst ser jeg intet overraskende i, at folk flytter deres lytning til andre kilder. Med et Apple tv - selv det gamle version 3 - har man adgang til tonsvis af nichekanaler via app'en podcasts, som også viser rigtig mange radiokanaler, så hvor der er en vilje, er der også en vej.

  Men al forandring er svær - også selvom enkelte kun kan præstere meget lave lyttertal. Håber du finder en kilde til god musik. Intet personligt i betragtningerne. :-)