Producentforeningen: Medieforliget skal styrke det danske indhold

DEBAT: Dansk film, tv, dokumentar og spil er under stort pres, og derfor er der brug for, at politikerne i det kommende medieforlig fokuserer på at sikre det danske indhold. Det skriver Klaus Hansen og præsenterer en ønskeseddel til det kommende arbejde.

Af Klaus Hansen
Direktør i Producentforeningen

Når politikerne lige om lidt skruer det næste medieforlig sammen, skal de fokusere på at sikre, at der også fremover bliver produceret fremragende dansk indhold, og at danskerne har adgang til det.

Det gør man ved at bevare de midler, der er til rådighed nu. Man lader være med at beskære DR med 500 millioner kroner og bruge de penge til skattelettelser. Hvis man beskærer DR, bruger man pengene til nyt indhold.

Dansk indhold er under pres
Det danske indhold – film, tv, dokumentar og spil – er nemlig under stort pres.

Udvalget for fremtidens finansiering af dansk indhold forudser, at der i 2025 vil mangle mellem 300 og 900 millioner kroner til produktion af dansk indhold. Og det er et yderst konservativt skøn.

Derfor vil det være tæt ved vanvittigt på nuværende tidspunkt at fjerne en halv milliard til produktionen af dansk indhold.

Så det allervigtigste for producenterne er altså, at pengene til indholdsproduktionen bevares. Og når de penge er bevaret, vil vi gerne have dem til at arbejde på en række områder.

Danmarkspulje og større public-service pulje
Vi vil gerne lave en Danmarkspulje, som kan støtte flere produktioner af regional film og tv. Det går strygende med Filmfyn og Den Vestdanske Filmpulje, og derfor skal vi udbygge deres aktiviteter yderligere – så vi kan få flere historier fra det ganske land på de store og små lærreder.

Vi vil også gerne lave en ny, større public service-pulje. Igen fungerer den nuværende model udmærket, men vi vil udbygge den på nogle punkter.

Det skal være producenterne, der søger puljen, da det er i det private produktionsmiljø, at udviklingen af formater og programmer sker. Det er de private producenter, der har ideerne og talenterne, og det er også de private producenter, der sørger for financieringen – altid med en grad af egen investering. Det vil være til forbrugernes fordel, at producenterne søger puljen.

Puljen skal også være større, end den er nu. Vi foreslår tre indgange til puljen – en platformsneutral, som skal være på 50 millioner kroner, en pulje til dokumentar på 30 millioner kroner, og en pulje til spillefilm på 75 millioner kroner.

Inddrag private producenter og fasthold filmforpligtelsen
Vi ønsker, at DR skal udlægge deres produktion af drama delvist – mere præcist dramaproduktion for 100 millioner kroner årligt.

De private producenter er meget, meget dygtige og omkostningseffektive, når det gælder dramaproduktion.

Vi tror, at det vil højne både kvaliteten af produktionerne, som danskerne får på skærmen, og den production value, man får ud af licenspengene, hvis man bringer de private kræfter i spil.

Derudover skal man fastholde filmforpligtelsen. Vi ønsker, at både DR og TV 2 også fremover skal forpligtes til at støtte dansk film økonomisk.

Filmforpligtelsen er en løftestang for en stor del af produktionerne – og for filmmiljøet generelt, og historien har vist, at der kommer nogle meget fine film ud af de samarbejder.

Læg kulturbidrag på streamingtjenesters omsætning
Vi har også en ambition om, at streamingtjenesterne, såsom Netflix og HBO, kommer til at bidrage til den indholdsproduktion, de nyder godt af. Vi foreslår at lægge et kulturbidrag på en procentdel af deres omsætning i Danmark. Vores beregninger viser, at det vil generere indtægter på 80-100 millioner kroner årligt.

Det var vores ønskeseddel så at sige, og så er bønnen herfra blot: Pas rigtig godt på det danske indhold og den danske public service, kære politikere. Vi har noget rigtig godt og unikt her, og hvis vi trækker for meget i den forkerte retning i dette medieforlig, kan det vise sig rigtig vanskeligt at trække den anden vej igen.

Forrige artikel Handicapformand: Glem ikke os med handicap i det nye medieforlig Handicapformand: Glem ikke os med handicap i det nye medieforlig Næste artikel Ny debat: Hvordan sikrer vi dansk public service-indhold? Ny debat: Hvordan sikrer vi dansk public service-indhold?