Jan E. Jørgensen: Grøn transport sikrer os mod støj og forurening

DEBAT: På Frederiksberg arbejder man målrettet mod renere luft og mindre støj fra transporten. Men kommunerne kan ikke gøre det alene, og derfor er det positivt, at der tegner sig enighed i Folketinget om, at el skal fremmes frem mod 2030, skriver Jan E. Jørgensen.

Af Jan E. Jørgensen (V)
Viceborgmester på Frederiksberg, formand for By- og Miljøudvalget og MF

På Frederiksberg er CO2-udledningen halveret på bare 12 år. Dermed har vi opnået vores klimamål tre år før tid. Målet er nået ved en investering i effektive, fælles systemer som fjernvarme, bygas, el, bus og metro, og samarbejde om at omstille produktionen af energien i systemet på de centrale værker og få den helt ud til borgeren på femte sal på Frederiksberg.

Men der er hverken tid eller grund til at hvile på laurbæerne. Nu skal vi arbejde frem mod en samlet CO2-reduktion på 85 procent i 2030. At nå fra 50 til 85 procent bliver sværere end at gå fra 0 til 50 procent. De lavest hængende frugter er allerede plukket, og nu skal der større ting til. 

Støj og luftforurening
Vores opgave bliver især at mindske udledningen fra transporten, der ud over at udlede CO2 også skaber støj og luftforurening. Derfor investerer vi på Frederiksberg i endnu bedre forhold for cyklister og mere metro, så cyklen og metroen også i fremtiden er de foretrukne transportmidler i byen.

Men bilen er fortsat nødvendig for mange borgere og virksomheder. Her ønsker vi at accelerere overgangen til grønne køretøjer, og især el- og brintbiler er attraktive i den tætte by, fordi de har lav CO2-udledning, lav støj og ingen lokal luftforurening.

Frederiksberg har gode erfaringer med elbiler i kommunens bilflåde, hvor vi, udover små personbiler og varevogne, også har haft eldrevne skraldebiler siden 2013. Vi har besluttet, at i 2024 skal alle vores skraldebiler være eldrevne, og i samarbejde med Københavns Kommune og Movia har vi netop gennemført et udbud af to buslinjer, som i 2019 vil overgå til ren eldrift.

På Frederiksberg har vi allerede gjort det attraktivt at have en elbil ved at tilbyde gratis parkering for elbiler. Og vi undersøger i skrivende stund mulighederne for også at reservere parkeringspladser alene til elbiler.

Dette er bare et af punkterne i den nye, ambitiøse elbilstrategi, vi drøfter for tiden på Frederiksberg, og som forventes vedtaget i begyndelsen af 2019. Strategien skal sætte omstillingen op i et nyt gear og skabe en koordineret og fokuseret indsats for elbiler på Frederiksberg. Det betyder, at vi som kommune fortsat selv skal gå foran i indkøb og udbud, og at vi i høj grad skal skabe rammerne, der gør, at borgere og erhverv vælger grønne drivmidler.

Gode rammevilkår fra staten
Men vi kan ikke gøre det alene. Der er brug for at understøtte omstillingen til elbiler på kort sigt. Og der er brug for klare rammevilkår og en langsigtet plan for en bæredygtig ændring af afgiftssystemet på lang sigt. Det skal være attraktivt og konkurrencedygtigt for den enkelte at vælge det grønne alternativ, og der er brug for at give kommunerne de bedste muligheder for at understøtte dette.

Derfor er det særligt positivt, at der tegner sig en bred enighed i Folketinget om, at el og andre grønne drivmidler skal fremmes væsentligt i perioden frem mod 2030. Regeringens klima- og luftstrategi indeholder en række gode tiltag, som jeg som viceborgmester i en tæt befolket kommune håber, der kan blive bred enighed om.

En fælles indsats fra staten, kommuner, borgere og erhverv er nødvendig for at sikre den nødvendige omstilling af transportsystemet. Jeg kan kun opfordre til, at dette bliver en realitet, og på Frederiksberg går vi meget gerne forrest. 

Forrige artikel Danske Maritime: Øget eksport skal bekæmpe forurenet luft i Danmark Danske Maritime: Øget eksport skal bekæmpe forurenet luft i Danmark Næste artikel Holstebro laver plasthandleplan: Holstebro laver plasthandleplan: "Ikke bare et stykke skrivebordsarbejde"