Holbæk: Der findes intet grønt "quick fix"

DEBAT: Kommunerne kan ikke udlicitere klimaansvaret til Folketinget, skriver borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S). Derfor har man i Holbæk besluttet, at der i al politik skal redegøres for de miljømæssige konsekvenser.

Af Christina Krzyrosiak Hansen (S)
Borgmester i Holbæk Kommune

Obama har sagt, at ”I er den første generation, der mærker klimaforandringerne, og den sidste generation, der kan gøre noget ved dem”. Den første og sidste generation.

Hvis vi ikke gør noget nu, så er det min generation, som kommer til at vokse op med konsekvenserne af alt for mange års overforbrug og misbrug af jordens ressourcer. Det er min generation og dens børn, der skal leve med hedebølger, oversvømmelser og klimaflygtninge.   

Grøn kommune i Holbæk
I Holbæk Kommune har vi netop vedtaget et politisk arbejdsprogram. Det rummer vigtige velfærdsområder som folkeskole, ældre og borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Det er naturligt for mig -  det ligger i mit socialdemokratiske dna - at ville styrke velfærdssamfundet. At sikre og skabe en tryg og god fremtid for alle borgere.

Heldigvis har vi i arbejdsprogrammet også besluttet at arbejde med ”grøn og bæredygtig kommune”.

Det er første gang, vi så tydeligt sætter en retning og prioriterer en bæredygtig fremtid. Det sker i en erkendelse af, at det ikke er nok at sende børnene ind i fremtiden med en god uddannelse i bagagen.

Kamp for klima kræver lokal handling
Der skal også være en fremtid at sende dem ind i. Og selv om vi i kommunerne ikke alene kan rulle klimaforandringerne tilbage, så kan vi gøre vores del. Vi kan ikke udlicitere den til Folketinget, de grønne organisationer og virksomheder eller vores mange lokalsamfund. Det ansvar og den opgave må og skal vi tage på os.

Virkeligheden i mange kommuner er, at økonomien i disse år er stram. Udgifterne stiger hurtigere end indtægterne. Dét håndterer vi løbende, men det betyder dog også, at der ikke ligger millioner af kroner og samler støv i et hjørne.

Selvfølgelig vil vi have en elfærge mellem Orø og Holbæk, vi vil udskifte alle kommunens benzinbiler med elbiler, og vi vil gøre kommunens bygninger CO2-neutrale.

Det koster at være ambitiøs, og selvom vi allerede prioriterer og arbejder målrettet på at realisere vores ambitioner, så har vi ikke skiftet alle biler eller fået en elfærge i morgen.

Kommunaldirektøren skal også tage cyklen
Vi vil derfor ikke kun lægge alle vores æg i kurven med de dyre ambitioner. Vi vil også skabe et grønt mindset, en grøn kultur hos vores medarbejdere.

Det skal være naturligt for vores medarbejdere altid at tænke over, hvordan vi reducerer klima- og miljøbelastning i alt vores arbejde.

Det skal være naturligt for min kommunaldirektør at tage elcyklen frem for kommunebilen, når han har møder væk fra rådhuset. Det skal være naturligt at spørge ind til klima- og miljøbelastning, når vi køber varer ude i byen.

Miljøkonsekvenser skal indgå i alle politiske sager
Det skal være lige så naturligt, at vi som politikere altid tænker over, hvilken betydning et forslag har for miljøet. Vi skal ikke kun fokusere på, ”hvad koster det?” Prisen for ikke at gøre dette bliver langt højere på sigt. I alt, hvad vi gør, skal den grønne dagsorden tænkes ind.

Derfor har vi også besluttet, at der i alle sager, som skal forbi politikerne, skal redegøres for de miljømæssige konsekvenser.

Ingen hurtige løsninger
Jeg ved, at der ikke findes et grønt ”quick fix”, at der ikke findes en hurtig genvej til en grøn kommune.

Vi kan starte med et 360 graders tjek af det, vi gør i dag. Jeg er sikker på, at vi kan komme langt blot med at tage de grønne briller på, når vi kigger på vores arbejdsgange og indkøbsaftaler.

Hvis vi ikke skal blive husket som ”Den første og sidste generation”, der ikke gjorde nok, så er det nu, der skal sættes ekstra tryk på den grønne omstilling – også i landets kommuner.

Forrige artikel Seges: Sådan kan finansloven løfte biodiversiteten Seges: Sådan kan finansloven løfte biodiversiteten Næste artikel Dansk Erhverv roser: God plastplan fra regeringen Dansk Erhverv roser: God plastplan fra regeringen