SF: Regeringen nedprioriterer forskning i hormonforstyrrende stoffer

DEBAT: Det er uforståeligt, at regeringen fjerner finanslovsbevillinger til forskning i sundhed og hormonforstyrrende stoffer. Indtil stofferne forhåbentlig bliver forbudt, er det vigtigt, at dette bliver prioriteret højt, skriver Trine Torp (SF).

Af Trine Torp (SF)
Miljøordfører

Vejen til et egentligt forbud mod hormonforstyrrende stoffer er desværre lang. Der er dog grund til at glæde sig over, at også regeringen er kritisk over for EU-kommissionens forslag til kriterier for, hvornår et kemisk stof er hormonforstyrrende.

Hvis Danmark og andre lande holder fast i kriterier, der kan fange flere af stofferne, og afviser kommissionens minimalistiske forslag, vil der omsider være muligheder for at gå i gang med forbud og anden regulering af disse stoffer.

Kræver politiske muskler
Det vil kræve andet end politiske muskler at få afvist kommissionens forslag. Det vil i høj grad også kræve stærke, videnskabelige argumenter og dokumentation. Danmark har heldigvis en meget stærk tradition for at støtte forskning i hormonforstyrrende kemikalier og deres konsekvenser for sundheden og manglende frugtbarhed.

Desværre har regeringen besluttet – og fået blåt flertal for – at fjerne bevillingen til det dansk-internationalt forskningscenter på Rigshospitalet, EdMARC, sådan at den udløber fra nytår. EdMARC blev oprettet i maj 2014 for private fondsmidler, og med finanslovsaftalen for 2015 fik SF afsat 50 millioner fordelt over fire år til forskning i sammenhæng mellem hormonforstyrrende stoffer og alvorlige sundhedsproblemer.

Milliarder i omkostninger
Økonomisk er finanslovbevillingen absolut peanuts i forhold til den udfordring, vi står overfor med de hormonforstyrrende stoffer. Stofferne har omkostninger i størrelsesordenen 157 milliarder euro per år i EU – over en billion kroner årligt!

Omkostningerne dækker over effekter på mandlig fertilitet, testikelkræft, manglende nedfald af testikler hos nyfødte drengebørn, tidlig død som følge af nedsat mandligt kønshormon, fedme, diabetes, nedsat intellektuel funktionsevne, ADHD, autisme og nedsat IQ. Beløbet er stort, men siger jo ikke engang noget om de menneskelige konsekvenser.

Vi har alle syntetiske, hormonforstyrrende stoffer i kroppen. Ufrugtbarhed blandt danske par er nu så udbredt, at otte procent af en fødselsårgang kommer til verden efter brug af kunstig befrugtning. I Danmark har vi – set med internationale briller – meget høje forekomster af kræft i hormonfølsomme organer, blandt andet bryst- og testikelkræft. Mere end hver tiende kvinde får brystkræft.

Uforståelig nedprioritering
Så selvom det er positivt, at regeringen viser, at den vil gå længere end EU-kommissionen, er det uforståeligt, at man har nedprioriteret området ved at fjerne finanslovsbevillinger, der er vedtaget under den tidligere regering, som et ønske fra SF.

Jeg har endnu ikke hørt nogen gode argumenter for at skære på dette område – så det må være for at give plads på budgettet til at tilgodese landbruget og andre af Venstres topprioriteter.

Indtil stofferne forhåbentlig en dag bliver helt forbudt, bør vi prioritere forskning og arbejde for mærkning af emballagen, så forbrugerne har mulighed for at vælge produkterne fra.

Forrige artikel Dansk Erhverv: Nej til skrækkampagner fra Tænk Kemi Dansk Erhverv: Nej til skrækkampagner fra Tænk Kemi Næste artikel Coop og Matas: Forbrugerrådet Tænk Kemi bør fortsætte Coop og Matas: Forbrugerrådet Tænk Kemi bør fortsætte