Bjarne Højgaard Jensen (66)

Slotsforvalter, Fredensborg Slot, oberst
Fhv. regimentchef, Jydske Dragonregiment
Uddannet: Hærens Officersskole, Videregående Officersuddannelse, Generalstabsuddannelse i Hamborg
Fødested: Grarup

4. marts 1958Hjemmeside

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

0:000:00