Karsten Schultz (74)

Oberst, fhv. chef for Flyvestation Aalborg, fhv. chef for de danske F-16 flystyrker
fhv. formand for Forsvarets Flyvehavarikommission (2012-14)
Uddannet: pilot (Columbus Air Force Base, Mississippi, USA 1971), linjeofficersuddannelse, Flyvevåbnet (1979)
Fødested: Nørresundby

5. april 1950

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

0:000:00