Poul Broberg (47)

Chef for Public Affairs, Danmarks Idrætsforbund
fhv. idrætspolitisk chef, direktionssekretær
Uddannet: cand.scient.pol
Fødested: Holstebro

30. november 1974 Hjemmeside