Konkurrencesamspillet mellem de traditionelle nyhedsmedier og magasiner undersøges

Det følger af medieaftalen for 2019-2023, at der skal igangsættes en undersøgelse af det konkurrencemæssige samspil mellem de traditionelle nyhedsmedier og magasiner.


Dette indhold er leveret automatisk via RSS uden ansvar for Altinget