Lægemiddelstyrelsen skal arbejde med at opbygge bedre lægemiddel-myndigheder i lav- og mellemindkomstlande

Lægemiddelstyrelsen har i dag underskrevet en aftale med WHO om at bidrage til at opbygge lægemiddelmyndigheder i lav- og mellemindkomstlande, eksempelvis i Afrika.


Dette indhold er leveret automatisk via RSS uden ansvar for Altinget