Lovforslag om sammenhæng i psykiatrien, fjernelse af tatoveringer og bedre høreapparatbehandling er stemt igennem

NYHED – En række lovforslag fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby er i dag blevet vedtaget ved afstemning i Folketinget. Det drejer sig om nye regler for fjernelse af tatoveringer, en styrkelse af indsatsen på høreapparatområdet og en lang række initiativer fra regeringens psykiatrihandlingsplan fra efteråret, der skal sikre bedre sammenhæng i psykiatrien.


Dette indhold er leveret automatisk via RSS uden ansvar for Altinget