Corona-lukning en af Danmark skal dokumenteres og bevares

Rigsarkivet og landets øvrige arkiver, Det Kgl. Bibliotek og Nationalmuseet skal ved fælles indsats sikre en bred indsamling af dokumentation for Corona-pandemiens indtog i det danske samfund. Kulturministeren bakker op om initiativet.


Dette indhold er leveret automatisk via RSS uden ansvar for Altinget